ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

2/6/22

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ Εισερχόμενα

  Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας.  

Βροχερός εἰς τοὺς 11°ἐν Οὐψάλα (Uppsala). 

Τόλμησε νὰ παραβιάσῃς τὰ σύνορα τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας κλπ .

Ἂν γλυτώσῃς Ἣ σὲ κλείνουν φυλακή ἢ φεύγεις πτερόεις!  

Περὶ τῆς Δήλου. 

Κάποιος ἢ κάποιοι ἐξαπατούμενοι θέλουν τὴν Δῆλον ὡς τόπον λατρείας τοῦ Μπαφωμέτ ἢ τοῦ Βάαλ ἢ κάποιας ἂλλης ἀνατολίτικης «θεότητος». Ὃτι δῆθεν οἱ ἑβραιούμενοι, «ὃσοι δηλαδή μετῴκησαν ἐξ ἀνατολῆς πρὸς τὴν ἐδῶ ὂχθην τοῦ ποταμοῦ» πρὸ 3800 ἐτῶν, εἰς τὴν Παλαιστίνην. 

Ἲσως κάποιος Ἂμπραχαμ ἢ Ἀμπράμ κλπ. Ὃτι ἒκτοτε ἒχομεν Ἱστορίαν. Ἐγὼ ἐννοῶ ὃτι οἱ Ἀμπραχαμῖται ἒχουν ὡς ἀρχήν τὴν Ἱστορίαν των. Ἂς ἒχουν. Εἲτε εἶναι, Ἀμπραχαμῖται, Βάαλ-σταί, Μπαφωμέτ-ιοι, εἲτε Σαούλ-ισταί. 

ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΣΧΕΣΙΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΟΝ ἢ τὸν ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

Πόσον μᾶλλον οἱ τῆς Κνουδού καὶ τοῦ κακούργου πρωτ-Υπουργοῦ ποὺ ἒχουν ἐκλέξει καὶ δυναστεύει τοὺς Ἓλληνας. Τοῦ συνεχιστῆ τῆς Ἐφιαλτικῆς οἰκογενείας, Κ. Μητσοτάκη ποὺ θεωρεῖ τὴν Ἑλλάδαν οἰκόπεδόν τους. 

Ἐκτελεῖ καὶ προωθεῖ ἀποφάσεις τῶν Μπαφωμετίων, τῶν κυριάρχων τῆς Ἀγγλικῆς Στοᾶς, ὀ τουρκοχάζαρος Κ. Μητσοτάκης. 

Δηλαδή μετὰ τὴν ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΝ τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν τοῦ ἂλλου τουρκοχαζάρου Τσίπρα. Τὴν ἀπεμπόλισιν τῆς Ἑλληνικῆς ΑΟΖ. Τὸν ἀφοπλισμόν τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου, Καστελλορίζου καὶ Ρῶ. Τὴν ἐπιβολήν καὶ προώθησιν τοῦ Σχεδίου Αὐνάν (ἢ Ἀννάν) εἰς Κύπρον. 

Τὴν ἀντικατάστασιν ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ μὲ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΩΝ Ἀσιατικῶν καὶ Ἀφρικανικῶν χωρῶν, ἰσλαμιστάς, εἲτε ἀνεπιθυμὴτους, ἀναφερομένων ὠς λαῶν τῆς «Βαβέλ». 

Καὶ τὸ πλέον ἀνατριχιαστικόν, ποὺ εὐθύνην φέρουν ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ἐντός καὶ ἐκτός Βουλῆς. 

Ἡ Κυβέρνησις καὶ ἡ σημερινή Βουλή. 

Τὴν προώθησιν τῆς «Συναξιοδοτικῆς Μεταρρυθμίσεως» τύπου Πφάϊ-ζερ μὲ ἐξόντωσιν Ὑπερηλίκων καὶ πλείστων ἂνω τῶν ἐξήντα ἐτῶν. 

Ἀλλά τὸ Κυριότερον, τὸν διαμελισμόν καὶ τὴν «Πώλησιν τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου», τῆς Ἑλλάδος, ὡς ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ! 

Ὁ Κνουδού Μητσοτάκης. 

Ἡ Δῆλος ἀποτελεῖ ΙΕΡΟΝ ΧΩΡΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, χιλιάδων ἐτῶν.

 Ὡς ἐκ τούτου ἡ Μπαφωμετική παρέα τοῦ Κ Μητσοτάκη ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ (καὶ παραβιάζει) τὸν ἱερόν χῶρον τῆς Δήλου. 

Οἱ καχύποπτοι τουρκοχάζαροι λοιπόν, ἐπιδιώκουν νὰ «μολύνουν» καὶ ὂχι νὰ λατρεύσουν τὸν Ἀπόλλωνα. 

Σκοπός των εἶναι νὰ ἐντείνουν ἒρευνας πρός άνεύρεσιν μετάλλων καἰ πετρελαίου είς τὴν Δῆλον.

 Καχ-υποπτεύονται ὃτι ὑπάρχουν ἀπόκρυφαι, ἀκριβαί πρῶται ὓλαι. Οὐδεμίαν σχέσιν ἒχουν μὲ τὸν Ἀπόλλωνα Ἡλιον ἢ τὸν Ἐωσφόρον τῆς Αὐγῆς. 

Οὒτε μέ τὴν ἀρχαιοελληνικήν Κοσμοθέασιν καὶ λατρείαν.  Ἲσως ἒχουν σχέσιν μἐ κάποιον Lucifer κλπ. Μήν ἀπατᾶσθε. 

Ἒχομεν ἢδη γράψει ὃτι ἡ Συμμορία των, εὐθύνεται διὰ δεκάδες χιλιάδες νεκρῶν (τῶν ἂνω τῶν 180 000 ἀπροόπτως θανόντων), ἀπὸ τὰ Μπουρλικά ἢ ἀλλα ἐμβόλια. Εἰς τὴν χώραν ὃπου κωλλισιεργεῖται ἡ περίθαλψις καὶ παραβλέπονται τὰ φάρμακα. Ἐνῶ παντοῦ ἀλλοῦ ἡ μέριμνα ἒχει ἐπανέλθει. 

Ἡ μάσκα ἐπιφέρει ΚΕΡΔΗ είς τοὺς αἱματοβαμένους, ἐνῶ προκαλεί ΕΛΛΕΙΨΙΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ καὶ σταδιακόν θάνατον.  

Ὃπου ἡ ἐξόντωσις γερόντων ἐπιφέρει κέρδη.  

ΑΣ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΝ. Τὴν μεταρρύθμισιν Εὐθανασίας τῶν δολοφονικῶν ἐμβολίων τῆς Φάϊζερ. Ὡς καὶ ὃλα τὰ ἂλλα ἐμβόλια. Ἂς ἐπαναστήσωμεν καὶ ἂς τοὺς διώξωμεν. Ἂς μήν τοῦς ἀφήσωμεν νὰ ἁρπάξουν τὰ χρήματα τῶν συντάξεων. 

Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. (Ὣς καί ἡ Πολιτιστική Μικρά Ἀσία. Τὰ ἐκατομμύρια τῶν θαμένων Ἑλλήνων προγόνων μας). 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΥΣΙΝ. ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑΝ ΓΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ. 

Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com/   

Ἀκοῦμε, https://ellas21.com/  

'EΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ! 

(Ἡ Ἡμέρα τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος Ἒφθασεν).  

ΑΣ ΕΠΑΝΑΚΙΝΗΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821 

Ἂς δημιουργήσωμεν τούς ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. 


Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος

Οὐ​​​ψάλα  

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Όσο υπάρχει "δημοκρατία"(της Singular), κ. Κανελλοπουλε, δεν πρόκειται η Ελλάδα να δει προκοπή. Στην σημερινή εποχή η δημοκρατία έχει μετατραπεί σε ασυδοσία ως όρος και ως έννοια. Δηλαδή ο κάθε Έλληνας ψηφίζει "δημοκρατικά" αλλά με τα κριτήρια που θέλει ο ίδιος και όχι με αντικειμενικά, κοινωφελή κριτήρια. Ψηφίζει δηλαδή το κόμμα που θα εξυπηρετήσει τα προσωπικά του συμφέροντα. Γιατί νομίζετε ότι οι.... Μπαφομετ - ιοι συμπεριφερονται έτσι στον ελληνικό λαό; Βλέπουν με τι λαό έχουν να κάνουν. Βεβαίως οι ίδιοι τον γαλουχησαν έτσι, εν πολλοίς, 200 χρόνια τώρα αλλά έχει και ο λαός τεράστιες ευθύνες!

Η 13η Αυγούστου στην Ιστορία

Η 13η Αυγούστου είναι η 225η ημέρα του έτους του Γρηγοριανού ημερολογίου. Απέμειναν 140 ημέρες ως την 31η Δεκεμβρίου .  554 . Ο Ιου...