2/6/24

Οι Ιδιωφελείς Δεξιοί Μπατριώτες και Κλεφτολουμπινέ. Το Προδοτικό Κλεπτοκρατικό αγόραζε το 1922 , με τα χρήματα των Ελλήνων, άχρηστα τηλεβόλα για τον Στρατό και την Μπατρίδα. Τώρα αγοράζουν και πουλάνε αεροπλάνα. Με το αζημείωτο


 
Δεν υπάρχουν σχόλια: