1/6/24

Οι Ουκρανικές Δυνάμεις περικυκλώθηκαν σε δύο πόλεις ταυτόχρονα. Και στο Βοβτσάνσκ και στο Τσασόβ Γιάρ. Οι Ουκρανοί στρατιώτες, είναι αποκομμένοι και δεν έχουν ούτε διαθέσιμη γραμμή ενίσχυσης ούτε και υποχώρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: