26/2/09

Βαλκάνια

Κύριε Νεόκοπε, Θα γίνουν τα Βαλκάνια η «πυριτιδαποθήκη» των ελληνικών τραπεζών;
Με τιμή,
Χρήστος Κεχαγιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

17 Ιανουαρίου 1821. Ο Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου σύμφωνα με το σχέδιο Καποδίστρια μπήκε στο Βουκουρέστι και δημοσίευσε τις «απαιτήσεις του λαού»

Οι απαιτήσεις του Ρουμανικού λαού ήταν ένα συνταγματικό έγγραφο 30 σημείων που συνέταξε ο Βλαδιμηρέσκου στα οποία τονιζόταν ότι ο στόχος της...