26/2/09

Βαλκάνια

Κύριε Νεόκοπε, Θα γίνουν τα Βαλκάνια η «πυριτιδαποθήκη» των ελληνικών τραπεζών;
Με τιμή,
Χρήστος Κεχαγιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: