4/5/17

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΓΑΛΛΟΥΣ.

Επιτέλους έφτασεν καί ο Καιρός εις τήν Ουψάλα, ο Ήλιος, 10,3°C τὴν 10ην πρωΐνήν.
Τό Μέγα Θέμα σήμερον είναι αι προεδρικαί εκλογαί εις τήν Φρανσίαν, κατά παλαιοημερολογίτας, Γαλλίαν.
Αυτό απεφάσισεν τό Διευθυντήριον τής Σιών. FRANCE!
Η Επιθυμία όλων τών Ανθρώπων, εις τήν Γαλλίαν καί εις όλον τόν Ευρωπαϊκόν χώρον, λευκών τε καί εγχρώμων είναι η εγκατάστασις εις τήν Προεδρίαν τής  Φρανσίας η MARINE LE PEN.
Οτιδήποτε άλλον θά εσήμαινεν τόν πλήρην ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΝ τών γηγενών, αλλά καί όλων τών προερχομένων εκ τών πρώην Αποικιών.
Υπαναχωρεί τό Όραμα διὰ μίαν ΓΑΛΛΙΑΝ τών Ελευθέρων Γαλλοφόνων πολιτών, ως καί τών διαμενόντων εις Γαλλοφόνους χώρας.
Αλλά καί οπισθωχωρεί τό γενικότερον κίνημα εν Ευρώπη.
Επ΄ουδενί λόγω εννοώ ότι ο Αγών διά τήν Απελευθέρωσιν τών Φυλών, τών Εθνών καί τών Λαών τής Ευρώπης πρόκειται νά χαθή. ΟΧΙ.
Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ όμως ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΡΟΝ ΩΣ ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΟΝ ΤΩΝ ROTSCHILDS, ROKFELLERS, OPENHEIMERS ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑΣ ΦΙΛΕΛΕ-ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ,
οι οποίοι λυμαίνονται ως πολιτικοί τήν γηραιάν Ήπειρον τήν Ευρώπην,
ΟΔΗΓΟΥΝ όλους ημάς τούς γηγενείς εις τόν ΟΛΕΘΡΟΝ.
Είς όλεθρον Φυλετικόν, μέ Μέγα πρόβλημα Ταυτότητος, Οικονομικόν, Πολιτιστικόν, Γλωσσικόν είτε καί θρησκευτικόν.
ΕΚΔΙΚΗΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑΝ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΕΙΣ ΤΟ ΠΟΥΑΤΙΕ το 732μεχ, ανασύρουν οι ισλαμισταί ανά τόν κόσμον.
Τότε πού Η ΣΙΩΝ ΗΘΕΛΕΝ ΝΑ ΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΝΟΗΜΟΝΑ ΠΛΑΝΗΤΗΝ.
ΚΟΙΝΟΝ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΜΠΡΑΧΑΜΙΤΩΝ, Ιουδαίων, Παυλιστοχριστιανών, καί ισλαμιστών επιδιώκουν εδώ καί 40 έτη ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΤΗΣ ΣΙΩΝ.
Ποίος καί ποίοι λοιπόν εχειραφέτησαν επί ίσοις όροις τήν εγκληματικήν συμμορίαν τού Ισλάμ;
ΔΙΧΩΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ καί ερωτώντες τόν Κανέναν...
Ο Πάπας, Ο Μπαρθόλομιου καί τὰ κεντρικά γραφεία τής Σιών, είς Λονδίνον-Βρυξέλλας-Χάγη-Λουξεμβούργον-Νυρεμβέργη-Μέκκα.
Όλα διά τήν Μεκκαν λοιπόν!
ΘΕΡΜΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΦΡΑΝΣΙΑΣ Ή ΓΑΛΛΙΑΣ MARINE LE PEN.
Γεώργιος Κανελλόπουλος
Ουψάλα
Σουηδία

1 σχόλιο:

PlatonAfHellas είπε...

ΥΓΕΙΑ, Ὁ τυπογραφικός δαίμων, ὁ κακός δαίμων τοῦ πολυτονικοῦ καὶ τῆς ἁπλοποιήσεως ἐπέφερεν μερικά προβλήματα.
Αἱ διορθώσεις καὶ τὰ σοβατίσματα ἐντός παρενθέσεως.
"...η εγκατάστασις εις τήν Προεδρίαν τής Φρανσίας (τής) MARINE LE PEN...
...Υπαναχωρεί τό Όραμα διὰ μίαν ΓΑΛΛΙΑΝ τών Ελευθέρων (Γαλλοφώνων) πολιτών, ως καί τών διαμενόντων εις (Γαλλοφώνους) χώρας...
...ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΡΟΝ ΩΣ ΛΑΜΠΑΔΗΦΟΡΟΝ ΤΩΝ ROTSCHILDS, (ROCKEFELLERS), OPENHEIMERS..."
μετ' εύγενείας
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος.