10/12/17

Τα κατορθώματα του «λαού» στα Δεκεμβριανά

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ 20 Δεκεμβρίου 1944
Ο μάρτυρας Διονυσίος Ντινιώτης του Αθανασίου ετών 29 Ιατρός έκ Φιλιατρών.

«Την 5η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη κατά το βράδυ άρχισαν οι Εαμίτες την επίθεση εναντίον της Ανωτέρας Διοικήσεως Στερεάς από την Πλατεία Αγίου Γεωργίου και των γύρω παρόδων. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας πέρασαν από το σπίτι μου και πληροφορηθέντες οτι είμαι ιατρός με επιστράτευσαν, όπως τούτο έπραξαν και δι' άλλους, δια να προσφέρω τας υπηρεσίας μου. Με ωδήγησαν με 11 νοσηλευομένους ιδικούς των εις τα Τουρκοβούνια επάνω πρός Κυψέλη και εις ένα πρόχειρο Νοσοκομείο σε κάποιο σπίτι και μου συνέστησαν να μην επιχειρήσω να φύγω, διότι θα υποστώ την τύχη ην υπέστησαν οι άνδρες της Ανωτέρας Διοικήσεως προσθέτοντας ότι, αυτούς τους εξετέλεσαν ως προδότες. Εκεί εις τό προσωρινό ιατρείο έφθασα περί την 5ην απογευματινή ώρα. Κατά τας 6,30' μ.μ. της ιδίας ημέρας ήκουσα δυνατούς θρήνους, προερχομένους από μία σπηλιά απέχουσα από το ιατρείο περί τα 50 μέτρα. Εζήτησα πληροφορίας και τότε μου ανεκοινώθη ότι σκοτώνουν τούς προδότας της Ανωτέρας Διοικήσεως. Οί θρήνοι ήσαν πολλών ανθρώπων: «Μάνα μου, Παναγιά μου και άλλα συγκεχυμένα» και διήρκεσαν επί ημίσεια ώρα. Συνάγεται ότι επρόκειτο περί εκτελέσεων γενομένων ουχί διά πυροβόλων όπλων άλλα δι' άλλων μέσων».

Αναφορά της Φρουράς Χωροφυλακής του Νοσοκομείου Ερυθρού Σταυρού

Την 21-12-44 παρουσιάσθη στο Νοσοκομείο γυμνός και αιμόφυρτος
ο Χωροφύλαξ Λόγκας Αριστείδης του Γεωργίου, όστις ανέφερε τα έξης :

Κρατούμενος εις τας Φύλακας Αβέρωφ, ώς δοσίλογος, συνελήφθη υπό των έλασιτών την 18-12-44 κατά την γενομένην ύπ' αυτών κατάληψιν τών Φυλακών μετά 100 περίπου έτέρων κρατουμένων μεταξύ των οποίων και οι τέως Υπουργοί Μπακος και Πηρουνάκης και ώδηγήθησάν είς τήν Πολιτοφυλακήν Γκύζη κακοποιηθέντες καθ' οδόν.
Την 20-12-44 ο ανωτέρω Χωροφύλαξ μεθ' έτέρων 6 κρατουμένων, μεταξύ των όποιων, ό Χωροφύλαξ της Ειδικής Ασφαλείας Πάλλας, εις έτερος Χωροφύλαξ και εις Νομάρχης αγνώστου ταυτότητος, ώδηγήθησαν είς το άκρον του συνοικισμοϋ Γκύζη εντός ρέματος προς εκτέλεσιν. Πράγματι αφού απεγυμνώθησαν εβλήθησαν δι' αυτομάτου και εξετελέσθησαν.
Ό Χωροφύλαξ όμως ούτος δεχθείς δύο τραύματα εις την αριστεράν ωμοπλάτη και τον βραχίονα έπεσε πρηνής παριστάνων τον νεκρόν. Ακολούθως οι εκτελεσταί έβαλον διά περιστρόφου την τελειωτική βολή κατά της κεφαλής των έκτελεσθέντων. Κατ' ευτυχή όμως σύμπτωση ή σφαίρα έπληξε τούτον ελαφρώς και ούτω κατόρθωσε μετά την αποχώρηση του εκτελεστικού αποσπάσματος, να διαφύγει νά τύχει κατά• τη νύκτα εκείνην περιθάλψεως παρά τινι οίκία καί την επομένη να παρουσιασθεί εις το Νοσοκομείο.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή εσύ τι ακριβώς περίμενες από τους κομμουνιστές Χατζάρα; Να γυρίσουν και το άλλο μάγουλο και να τρώνε εσαεί σφαλιάρες από τους χωροφύλακες; Τότε θα ήταν Χριστιανοί και όχι κομμουνιστές...

PlatonAfHellas είπε...

ΥΓΕΙΑ, ὁπωσδήποτε ἀνώνυμε οἱ greco-communistas ἠκολούθουν τὸ Σχέδιον. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ποῖοι εἶχαν ἐκπονήσει ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, Ὁ Ἀθάνάσιος Κλάρας-Μιζέριας, ὁ ὁποῖος ἒλεγεν καὶ ἒγραφεν "Ἂς ΜΕΊΝΩΜΕΝ 700.000, ἀλλά ΠΙΣΤΟΙ (εἰς τὰ ἰδανικά τῶν International-communistas, Trotski, Rothschild, Στοά Λονδίνου), ὃπερ σημαίνει ὂτι ὃποιος ἒλεγε ἒστω "ἐγὼ δὲν ξέρω τίποτσι, ἐγὼ βόσκω τὰ πράτα!" θὰ τοῦ ἒπαιρναν καὶ αὐτοῦ τὴν κεφαλήν. Ἢ μήπως παρέα μὲ τὸν Σφάκτην τοῦ Μελιγαλᾶ, Νίκο Μπελογιάννη; Κατ' ἐμέ "Ιουδαιοχριστιανοί", Λευί-Σκύθες, Ντονμέδες καὶ τουρκμένοι, International-communistas καὶ socialistas ΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟ 1921 ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΜΕΤΑ ΣΕΙΡΑΝ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. Ἆρα International-communistas καὶ socialistas καὶ "Ιουδαιοχριστιανοί", Σαουλισταί ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ἀπὸ τὰ ἲδια χαρακώματα.
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Οὐψάλα

Ανώνυμος είπε...

Εσύ Γιώργη είσαι ασφαλής στην Ουψάλα. Εμείς να δούμε πως θα γλυτώσουμε...