8/12/17

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΟ ΕΚΛΕΙΣΕ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

ΥΓΕΙΑ, καλημέρα Σπύρο,  Φώς Ελληνικόν εις όλους τούς Έλληνας καί τάς Ελληνίδας. Κάτω από τήν χιονοβροχή αλλά εν μέσω 9◦C παρακολουθούμε τόν Σουλτάνο Ρωμανίας καί πάσης Οθωμανίας νά σκέπτεται πως θά κάνη τήν έπαρσιν τής σουλτανικής σημαίας εις τήν Ακρόπολιν.
Έφθασαν οι επισκέπται, εν ολίγοις, εις τήν Ελλάδαν ως τούρκοι καί θά φύγουν ως τούρκοι. (Θά έλεγα νά συνέχιζαν τόν δρόμο τους έως τά όρη τών προγόνων του εις τό Τουρκμενιστάν, διότι ακόμη καί οι βράχοι αισθάνονται καταπιεσμένοι εις τήν Μικράν Ασίαν).
Σήμερον λοιπόν ο Ακρογωνιαίος λίθος τής προκειμένης εκπομπής η Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΟ έκλεισεν εφέτος τό 2017 ΔΕ-ΚΑ-ΕΤΙΑ.

Δεκαετία έκλεισεν καί τό πρώτο προσωπικόν μου διαδικτυακόν εγερτήριον,
τό κίνημα μετά τήν ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΝ ΠΥΡΚΑΪΑΝ ΤΗΣ 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007 ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ.
Επικροτώ εν συνεχεία, ότι είπε καί έκανε πράξι Ο D J Trump.
Επήρε πίσω μέ «τό έτσι θέλω» τά ΙΕΡΑ ΣΟΛΥΜΑ, τήν πάλαι ποτε πόλιν τού Βασιλέως Σολύμου, από τούς κλέπτας Άραβας.
Ας τήν έδωσεν εις τούς Ευρωπαίους τού Ισραήλ. Πάντως τούς τήν πήρε.
Εκείνο όμως πού προκάλεσε αίσθησι τόν τελευταίο καιρό καί τό αναδεικνύω είναι η Προσφώνησις τήν 8/2/2005 τής Προέδρου τής Βουλής ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ ΨΑΡΟΥΔΑ πρός τόν νεοκλεγέντα τότε Πρόεδρον τής Δημοκρατίας Κάρολον Παπούλια.
Η Χάννα Μπενάκη, Πρόεδρος τής Ελληνικής Βουλής κατά τήν περίοδο 2004-07, αναφέρει ο φίλος πού ανέδειξε τό θέμα ΠΡΟΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ. ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ ΤΑ ΕΡΧΟΜΕΝΑ ΔΕΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010 έως σήμερον (2017).  «Αναλαμβάνετε κύριε πρόεδρε τήν Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας γιά μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις.
Η Ευρωπαϊκή Ενοποίησι θα προωθηθή με την ψήφισι ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης.
Τα Εθνικά σύνορα και ένα μέρος της Εθνικής Κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της Ειρήνης και της Ευημερίας και της Ασφάλειας στη Διευρυμένη Εὐρώπη. Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται αλλά ίσως και να παραβιάζονται από Αρχές και Εξουσίες πέραν των Γνωστών καὶ Καθιερωμένων.
Καὶ πάντως η Δημοκρατία θα συναντήση Προκλήσεις και θα δοκιμασθή από Ενδεχόμενες Νέες μορφές Διακυβέρνησης». Ίδε καί: ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ ΨΑΡΟΥΔΑ ΠΡΟΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1f74pJTqoNQ

 Διαβάσετε επίσης διά τόν αρχαιότερον πάπυρον τόν Πάπυρον του Δερβενίου.  Ο Πάπυρος του Δερβενίου είναι αρχαίο ελληνικό χειρόγραφα
ιαπό τα αρχαιότερα γνωστά ...
Τέλος επαναλαμβάνω καί εγώ τό μήνυμα τής εκπομπής: «Ας διεκδικήσωμεν ως Έλληνες, Τήν Αποκατάστασίν
του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου».
 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα 

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κλέφτες οι Άραβες; Και από ποιούς την έκλεψαν την Ιερουσαλήμ;

PlatonAfHellas είπε...

ΥΓΕΙΑ, κατ'ἀρχάς, (ἀπὸ ὃτι θεωρεῖται Ἰστορία σήμερον) οἱ βεδουϊνοι τῶν ἐρήμων καὶ φυλαί νομάδων, κοινῶς Ἀραβικοί πληθυσμοί, ἒως τὸ 632 μεχ, δηλαδή ἒως τὸν θάνατον τοῦ Μουχαμέντ (ἀπὸ ποῦ Μωάμεθ;) ἦσαν εἰς μίαν περιορισμένην χώραν, συνενωμένοι ὑπό τοῦ Μουχαμέντ, νοτίως τῆς Ἂκαμπα, Ἰορδανία, ἒως τὴν Ὑεμένη. Θεωρεῖται, ἐπίσης, ὃτι τεχνογνωσία διὰ τὴν κατασκευήν πόλεων μὲ λίθον, ἀσβεστόλιθον, μάρμαρον, γρανίτην, κεραμικά ἢ μέταλλα κατεῖχαν οἱ Ἓλληνες καὶ οἱ κάτοικοι τῶν παραλίων τῆς Μεσογείου. Θεωρεῖται ὂτι ὁ βασιλεύς Σόλυμος κατεσκεύασεν τὴν πρώτην Πόλιν ΙΕΡΑ ΣΟΛΥΜΑ με όχυρά κλπ.(1). Ἡ ψευδοιστορία θέλει τὴν κατάληψιν τῆς πόλεως τὸ 1000 πεχ, ὑπὸ Νομάδων ἀπογόνων Ὀρσασέφ (λεπρῶν ἐρήμου Σινᾶ, Γιάννης Φουράκης). Θέμα ἱστορικῶν. Ὃμως ἡ πόλις κατελήφθη ὑπό Βαβυλωνίων καὶ Περσῶν περὶ τὰ 600-500 πεχ. Ἓλληνες ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἀπὸ τὸ Ἂργος ἒκτισαν πετρινα τείχη κλπ. Κατὰ πόσον οἱ κάτοικοι ἦσαν "Ἰουδαϊκῆς" καταγωγῆς ἀδυνατῶ νὰ ἀναφέρω, δεδομένου ὃτι τὸ 100 μεχ, ἀναφέρει ὁ μηχανολόγος-ἐθνολόγος Δ. Π. Δημόπουλος ὃτι εἰς τὴν Παλαιστίνην ὑπῆρχαν μόνον 10% "Ἑβραίοι" (σελίς 162, Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ). Παρομοίως καὶ ὁ "Πανάγιος Τάφος" ὁ ὁποῖος εὐρέθη εἶναι τάφος Ἐπιφανοῦς Ἒλληνος, ἐνῶ ὁ λεγόμενος Ναός τοῦ Σολομῶντος ἦτο Ναός τοῦ Διός κλπ. Τὸ δὲ 637 μεχ. νομάδες Ἂραβες κατέστρεψαν ὃτι καταστρέφεται καὶ ἐξόντωσαν ἂπαντας τοὺς ἐκεῖ Ἓλληνας. Παρήκμασεν ἡ Πόλις καὶ ὁ λόφος... Μήπως ἀόραται δυνάμεις ἐμποδίζουν τοὺς πάντες νὰ καρπωθοῦν τὴν πόλιν; ΕΡΩΤΩ. Πάντως οἱ Ἂραβες καὶ τὸ ἰσλαμ τους ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΣΧΕΣΙΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΣΟΥ ΠΟΛΕΙΣ.
---
(1) Στράβων, 13 4 16 "Σολύμους δ’ εἶναί φασι τοὺς Καβαλεῖς· τῆς γοῦν Τερμησσέων ἄκρας ὁ ὑπερκείμενος λόφος καλεῖται Σόλυμος, καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ Τερμησσεῖς Σόλυμοι καλοῦνται. πλησίον δ’ ἐστὶ καὶ ὁ Βελλεροφόντου χάραξ καὶ ὁ Πεισάνδρου τάφος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ πεσόντος ἐν τῇ πρὸς Σολύμους μάχῃ..." http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=GreekFeb2011&query=Str.%2013.4&getid=0

Ανώνυμος είπε...

Ο Λώρενς της Αραβίας τι ρόλο έπαιξε; Η μήπως τον χρησιμοποίησαν για να πάρουν τα εδάφη από τους Οθωμανούς και να τα δώσουν τελικά στους Οβριούς;

Η 28η Νοεμβρίου στην Ιστορία

587.  Η Συνθήκη της Αντελότ μεταξύ του βασιλιά της Βουργουνδίας, και του ανιψιού του, βασιλιά του Μοζέλα. 1414.  Συνελήφθη ο Τσέχος θρησκευτ...