9/8/22

Τα ξαδέλφια του Ζελένσκι. Οι Χασιδιαρέοι. Αφοί Προδοτόπουλοι και Cia Κούλα-Εφιαλτένσκι-Αλιέκσι-Τσιπρέφσκι & Cο.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΚΥΡΙΑ SINGULARIS ΨΗΦΙΖΕΙ ΜΕ ΕΣΑΣ ΔΙ' ΕΣΑΣ!

Υ ΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς  Ἑλληνίδας. Αἲθριος, εἰς τοὺς 14°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala).   ΕΛΛΑΣ≡HELLAS . Κυρί...