28/3/24

Ο ΕΛΛΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΟΧΙ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς  Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας.\ Νεφελώδης εἰς 2°C ἐν Οὐψάλα.
 ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Ὑπότιτλος:
ΟΙ ΜΕΝ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΕ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ!
(Σπ. Χατζάρας).
Κατ' ἀρχάς, Καθολικοί καὶ Διαμαρτυρόμενοι φεύγουν ἀπὸ τὴν Αἲγυπτον πρὸς τὴν Γῆν τῆς Ἐπαγγελίας αὐτὴν τὴν Κυριακήν (Ἑορτή Πεσάχ).
Οἱ Ἓλληνες ἐδιδάχθημεν ἀπὸ τοὺς γονεῖς μας τὴν ἀξιοπρέπεια, 
τὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὴν τιμιότητα. 
Μὲ μίαν λέξιν τὴν ΑΡΕΤΗΝ.
(Τὰ τῆς Ἀρετῆς Τρόπαια, ποίησις)
Ἒσβυσαν τὰ ὃρια τῆς Εὐρώπης
καὶ τῆς Ἑλλάδος τὰ θεμέλια τρίζουν.
Πέλαγος τὰ σύνορα τῆς Χώρας
κι ἡ θάλασσα βρωμίζει μὲ κακία.
Ζόμπυ καταφθάνουν ἒως Πέρα.
Εἶσαι καὶ ἐσὺ γεραπετρίτης κι ὑπηρέτης
ποὺ ὐποκλίνεται καὶ χαιρετᾶ μὲ δέος;
Ἡ Φύσις γεμίζει ἰλύν κι ἀπόβλητα
καὶ εἰς ἐσέ ἒδωσαν Μαριχουάνα Λύσι:
Γερμανικήν ἀξιοπρέπειαν καὶ νόμο!
Σὰν ἒμαθες νὰ στέκεσαι στὰ δυό σου πόδια
κι ὑπερηφάνεια νὰ χῃς Φυλῆς Πατρώας 
Σὲ ἂλλους, μάθε, ποτὲ μὴν στηριχθῆς.
Ποτὲ μὴν πέσῃς στὰ βράχια κάτω.
Ἂν ὃμως περιμένεις, τίμιος, νὰ σὲ ταΐσουν 
χορεύτριες ποὺ βγαίνουν στὸ μπαλκόνι
κράτα γερὰ μαχαίρι καὶ πηρούνι.
ΑΠΟΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΟΙΚΙΣΤΩΝ
Ἂς μεριμνήσωμεν διὰ τοὺς εἰσβολεῖς, δηλαδή τοὺς 
διὰ ἐποικιστάς τοὺς προερχομένους ἐξ Ἀφρικῆς. 
Κατ' ἀρχὰς θέτω τὸ ἐξῆς ἐρώτημα.
Πῶς εἶναι δυνατόν συγκάτοικε τοῦ Πλανήτη Tellus, νὰ ἒχῃς ἐγκαταλείψει ΜΙΑΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟΝ ΧΩΡΑΝ, τὴν Οὐγκάντα, Νιγηρία, κλπ τὴν Ὃλην Ἀφρικήν, μίαν ἀπέραντον χώραν, διπλασία τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ νὰ περιφέρεσαι εἰς τὸπον ἂγνωστον καὶ νὰ μένεις σὲ κάποιο κελλί τῶν Ἀθηνῶν; 
Καὶ ὡς θύμα νὰ περιμένῃς τὸν ἒμπορον χασίς, μαριχουάνας ἢ κόκας κλπ ὣστε νὰ τὰ διακινήσῃς ΠΡΟΣ ΜΙΑΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΝ ΑΓΟΡΑΝ;
Ἒχεις λοιπόν ἐγκαταλείψῃ, μίαν ΑΠΕΡΑΝΤΗ, ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ περιοχή ἢ χώρα καὶ προτίμησες νὰ μετρᾶς παξιμάδια μὲ ἂλλους συντοπίτες σου, ἐν Ἀθήναις.
 Πόσους ἆραγε πελάτας θὰ εὓρης ὃταν οἱ Ἓλληνες νέοι τὼρα πλέον σπουδάζουν, ἀθλοῦνται κλπ;. 
Τὸ τουριστικόν χρῆμα, εἶναι ὁλίγον καὶ τὸν χειμώνα τρέχει ἀλλοῦ.
 Οἱ Σύντεκνοι ἀπὸ Ἂφρικα, Ἀσίαν ποῦ νὰ εὓρουν, χειμώνα καιρό νὰ σᾶς τὸ δώσουν. Μὴν περιμένεις νὰ σοῦ τὸ δώσῃ ὁ σπαγγοραμένος Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Διὰ ταῦτα καὶ σὲ ὲσένα καὶ εἰς τοὺς δεκαδες χιλιάδες σὰν καὶ ἐσένα, ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΝ.
Οἱ Ἀσιᾶτες, ἒχουν φυλήν, πατρίδαν, ἒθιμα κλπ.
 Πεινασμένοι, ἐξαντλημένοι πῶς νὰ προσκυνήσουν τρεῖς φοράς τὴν ἡμέραν μπρούμυτα. Προκαλοῦν λύπην καὶ τίποτε ἂλλο.
 Ἐξ ἂλλου ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. 
Τὶ θέλουν καὶ ἒρχονται εἰς τὴν Ἑλλάδα; 
Ἀφοῦ διαρκῶς διώκονται ἐδῶ καὶ 5000 ἒτη.
 ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ.
Ἐξ ἂλλου τὸ ρύζι εἶναι πιό νόστιμο εἰς τὸ Πακιστάν. Τὶ τὸ κουβαλᾶνε νὰ τὸ φᾶνε εἰς τὴν αὐλή τοῦ Μητσοτάκη; ΚΑΛΗ ΠΑΤΡΙΔΑ λοιπόν καὶ εἰς Βεγγαλέζους, Ἀφγανούς καὶ Πακιστανούς, με νόστιμο ρύζι καὶ πολλή ἀξιοπρέπεια!
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! 
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...και ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ