16/5/24

102 χρόνια από την Μικρασιατική Προδοσία. Στην Βόρεια Ήπειρο δεν άλλαξε τίποτα.. Συνεχίζεται ο διωγμός των Ελλήνων κατά το Κεμαλικό σύστημα υπό την εγγύηση των Συμμάχων Μεγάλων Δυνάμεων


 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...και ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ