24/3/09

"Εξ αιτίας των προσφάτων περικοπών στα κονδύλια και του κόστους στον ηλεκτρισμό, στο φυσικόν αέριον και πετρέλαιον, καθώς και στις άλλες τρέχουσες συνθήκες στην αγορά μαζί με την συνεχιζομένην πτώσιν στην αγορά των ΗΠΑ, το Φως στο Τέλος της Σήραγγος έχει σβησθή".

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την Αυστραλία,

Πολύδωρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: