6/7/11

Να βγει στο σφυρί η αφορολόγητη (εθνική) περιουσία του ΚΙΣ

Σύμφωνα με το νόμο για τα «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015», που ψήφισαν οι 155 προδότες με Άρθρο 1, «Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο
 ή σε Ν.Π.Δ.Δ.».

Επειδή το ΚΙΣ είναι Ν.Π.Δ.Δ, προτείνω για πατριωτικούς λόγους να περιληφθεί η «αφορολόγητη περιουσία» του Ν.Π.Δ.Δ/ ΚΙΣ, στα περιουσιακά στοιχεία της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, που θα εκποιηθούν από το «Ταμείο»

Σπύρος Χατζάρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ταχύρρυθμος εξισλαμισμός της Ελλάδος

  ΝουΔού-Σόρος -ΨΥΡΙΖΑ-ΚΕΕΡΦΑ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΚΚΕ-Solidarity now,   έχουν συγκροτήσει Κοινοπραξία   ταχύρρυθμου εξισλαμισμού της Ελλάδος.