10/2/18

Έχω τη λύση: Ονομασία με πολιτικό προσδιορισμό και με ΑΣΝΟΜ και με ΝΑΤΟ

Νέο-Πατριώτη Κομισάριε των Εξωτερικών σ.Κοτζιά , Σβαρνούτ!

Επειδή προσπαθείτε με αγνό Κνίτικο ενθουσιασμό να λύσετε το πρόβλημα του ΝΑΤΟ, σας προτείνω να εγκαταλείψετε τους γεωγραφικούς προσδιορισμούς, (που είναι όλοι αλυτρωτικοί). και να στραφείτε σε σύνθετη ονομασία με πολιτικούς προσδιορισμούς erga omnes, που νομίζω ότι θα σας λύσουν το «ονοματολογικό» πρόβλημα.
(Το βαθύ ιστορικό και το πολιτικό πρόβλημα έτσι και αλλιώς το περιπλέκετε).

Μετά από μελέτη και ανάλυση κατέληξα στην ακόλουθη διπλή πρόταση, που προστατεύει την "ταυτότητα" των εγγονών του Τίτο.

-ASNOMakedonija (NATO) ή
-NATOMakedonija (ASNOM)

Για Clopyright χρήση προτείνω το,
made in novartismakedonija!

Σπυρίδων Χατζάρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: