27/2/18

Ο Άξελ φεύγει η Απαλλαγή έρχεται

«Αλλά θαρσείτε, φίλοι Έλληνες! Τών αγώνων σας τό στάδιον μέγα δέν είναι. Ολίγη φιλοτιμία, καί η νίκη βεβαία: Μικρός σπινθήρ Πατριωτισμού, και η γενική και μερική ευδαιμονία βεβαιότατη».

Δεν υπάρχουν σχόλια: