7/2/18

Το εργο της αμερικανικής πρεσβείας

"Οι παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις μιας χώρας δεν συμβάλουν στην πρόοδο της, αλλά μόνο στην αποσταθεροποίηση της"

Μίλοραντ Ντόντικ

Δεν υπάρχουν σχόλια: