9/3/18

9η Μαρτίου 1936: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πανηγύριζε για την ανάθεση του Υπουργείου των Στρατιωτικών στον Ιωάννη Μεταξά

Επιστολή του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον Λουκά Κανακάρη- Ρούφο από το Παρίσι , όπου επέχαιρε για την απομάκρυνση των Παπάγου και Πλατήαπό το Υπουργείο, ενώ όμως παρέμειναν εις την ηγεσία του Στρατού. Τέλος πάντων, ο Λευτεράκης έδινε γραμμή από το Παρίσι , Ζήτω ο Βασιλεύς! Ζήτω ο Μεταξάς, διαβλέπων «επάνοδον της χώρας εις κανονικόν πολιτικόν βίον». Εννέα ημέρες μετά πέθανε.

22 Rue Beaujon – Paris VIII – 9 Μαρτίου 1936
Φίλτατε λουκά
Δεν είνε ανάγκη να σου είπω πόσον ζωηρά είνε η χαρά μου, διότι
ο Βασιλεύς απεφάσισε να πατάξη επί τέλους τας διηνεκείς επεμβάσεις των στρατιωτικών παραγόντων, απομακρύνας από την κυβέρνησιν, μετά την τελευταίαν αυθάδειάν των, τους Παπάγον και Πλατήν, και αναθέσας το Υπουργείον των Στρατιωτικών εις τον Μεταξάν.
Με την ενέργειάν του αυτήν ο Βασιλεύς απέκτησε πάλιν ακέραιον το κύρος του, τόσον απαραίτητον διά την αποκατάστασιν της ψυχικής ενότητος του Ελλ. λαού, και την οριστικήν επάνοδον της χώρας εις κανονικόν πολιτικόν βίον.
Πόσον είχα δίκαιον, όταν εις το γράμμα μου της 3 Μαρτίου σου έγραφα: δεν ημπορώ να δεχθω ότι λείπει η υλική δύναμις διότι αυτή θα ακολουθεί πιστώς την απόδειξιν ότι υπάρχει η αναγκαία ψυχική δύναμις. Από μέσα από την καρδιά μου αναφωνώ:
Ζήτω ο Βασιλεύς!
Φιλικώτατα αισθήματα
Ελευθέριος Βενιζέλος

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο Λευτεράκης ήταν ικανοποιημένος γιατί ο Μεταξάς ήταν "αδελφός" στη Στοά, αλλά και γιατί και ο βασιλιάς επιτέλους είχε προσχωρήσει στη Στοά όταν ήταν εξόριστος στο Λονδίνο...

Ανώνυμος είπε...

Γ΄ Χαιρετισμοί απόψε
"Ανοίξω τό στόμα μου καί πληρωθήσεται πνεύματος
καί λόγον ερεύξομαι τή Βασιλίδι Μητρί
καί οφθήσομαι φαιδρώς πανηγυρίζων
καί όσω γηθόμενος Ταύτης τά θαύματα....."

καί μιά μαρτυρία από τήν κόκκινη διανόηση :

"......Θυμήσου καί τον Θωμά
πού τα μυαλά τάχε χαμένα λίγο
καί στά βουνά τήν Παναγιά στό χιονιά είδε συχνά,
Θυμήσου καί τον Θωμά ,δυό τρένα καίει καί πάει,
σ΄όλα πλάϊ τα χωριά είδαν την Παναγιά
τήν είδαν να περνάει.
("Λυρικά" Τάσος Λειβαδίτης)