8/3/18

ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ

 Μεταξύ 3 καί 4 βαθμών υπό τού μηδενός -3/4◦C δικάζεται εις Πολιτικόν Δικαστήριον ο μεγαλοεγκληματίας Ραχμάν Ακίλοβ. Ο Ουζμπέκος ισλαμιστής είχε καβαλήσει τό φορτηγό-φάντασμα τήν 7ην Απριλίου 2017 καί καλπάζων μέ ταχύτητα εις κεντρικόν πεζόδρομον τής Στοκχόλμης έσπειρε φόνον καί πανικόν. Παρεδέχθη πέντε φόνους αλλά μέχρι εκεί...
Τόν πηγαίνουν καί τόν φέρνουν, όμως οι Σουηδοί πέρα δώθε, μήν τυχόν ευρεθεί κάποιος τρελλός καί τού φυτεύσει μαργαρίτας καί γαρύφαλα εις τό παρθένο του σώμα.
«Είναι άνθρωπος» υποστηρίζουν καί πρέπει νά δικασθή όπως οι Σουηδοί. Μέ δικηγόρον καί τά τοιαύτα. Όλη η πανήγυρις εν τω μεταξύ από τήν σύλληψιν έως σήμερον έχει ανέλθει εις δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Καί καθημερινώς ο ηλίθιος Σουηδός φορολογούμενος πληρώνει διά τήν εκδίκασιν ενός εισβολέα – ποτέ ξένου – υπηκόου τού Διεθνούς ισλάμ ή γενικώς όλων τών διεθνίστας (islamistas, socialistas, anarchistas, communistas κλπ).
Όλοι λοιπόν οι Τοιαύτοι ώς «Νεοφερμένοι» νεοκάτοικοι καί νεουπήκοοι τής Ευρώπης διασκορπισμένοι ανά τήν Ευρώπην αναμένουσιν ΕΝΤΟΛΑΣ. Ώστε ως islamistas εκδικηταί νά «κτυπήσουν».
Προημερόν ως anarchistas έκαιγαν καί ερήμαζαν τάς Αθήνας, γράφουν οι Γερμανοί.
Συντελείται λοιπόν Πολιτική Δίκη.
Ούτε Στρατιωτική ούτε Δίκη Κακουργοδικείου.
Περίπτωσις Λυντσαρίσματος αποκλείεται όπως αποκλείεται καί η περίπτωσις εκτελεστικού απόσπάσματος.
Θά δικασθή εις ισοβίαν κάθειρξιν καί όλοι εμείς τά κορόϊδα θά πληρώνωμε τήν διατροφήν καί σωφρώνισίν του.
Του εισβολέα, τού κακούργου ο οποίος αφού εκτίσει τήν ποινήν του ύστερον θά ΑΠΕΛΑΘΗ.
Ισόβια Κάθειρξις σημαίνει καλοζωΐα επί 20-30 έτη εις Σουηδικήν φυλακήν καί μετά άπέλασιν, δηλαδή ελευθερία, καλοζωΐα κάπου εκεί έξω...
Αυτός όμως είναι καί ο λόγος πού θεωρώ αναγκαία τήν Θανατικήν Ποινήν όσον καί τήν εν συντομεία παραπομπήν καί εκδίκασιν εις Στρατοδικείον.
Σύν τοίς άλλοις όμως καλούμεθα ΣΗΜΕΡΟΝ οι απανταχού Έλληνες νά προφυλλάξωμεν τάς θυγατέρας καί τήν Υπέροχην Ελληνίδαν από τήν μανίαν τών Γκλέτσων καί τών οθωμανών.
Ουδεμία ανάγκη διαφαίνεται εις τόν ΟΡΙΖΟΝΤΑ ώστε νά η δημιουργηθή μία νέα φυλή διά συνευρέσεως μέ τούς περιτομημένους ισλαμιστάς, όπως επιθυμεί ο παρανοϊκός Δήμαρχος τής Στυλίδος, Απόστολος Γκλέτσος.
Έχουν «σπίτι» τά παιδάκια τού ισλαμισμού αλλά καί «γκόμενα».
  Ώρα νά επιστρέψουν εις τόν τόπον τους καί εις τήν « γκόμενά» τους. Πολύ εκάθησαν εις τήν Ελλάδαν καί εις τήν Ιταλίαν.
Μήπως άραγε είχαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν προσκαλέσει εις Εκατόμβην, πέρσας κλπ Ή οι καπεταναίοι, Κολοκοτρώνης, Πλαπούτας κλπ τούς τούρκους, ισλαμιστάς, οθωμανούς κλπ;
Ξύλο καί διώξιμο λοιπόν! 

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα  

Δεν υπάρχουν σχόλια: