7/3/24

102 χρόνια από την Μικρασιατική Προδοσία .7 Μαρτίου 1922. Οι Γάλλοι υπέτ του Ισλάμ.

Τα μαυρα σύννεφα από την διάσκεψη τω Παρισίων και από το Λονδίνο 
Η Οικονομική καταστροφή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

102 χρόνια από την προδοσία στην Μικρά Ασία. Η αδυναμία λήψης αποφάσεων. Η 23η Ιουνίου 1922

  Στις 22 Ιουνίου 1922, οι «5», Δημήτριος Γούναρης, Νικόλαος Στράτος, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Γεώργιον Μπαλτατζής καὶ Νικόλαος Θεοτόκης μαζί ...