8/3/24

Στις 8 Μαρτίου 1975, ο Κωνσταντίνος ο Κουφός, «έκλεισε», τον Φάκελο για την Προδοσία της Κύπρου, στην οποία ενεχόταν και ο ίδιος και ΟΛΌΚΛΗΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ πρακατόρων και συνεργατών της Ουάσιγκτον και του Λονδίνου.

 Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής,
 το Σάββατο 8 Μαρτίου 1975, 
με ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου,
 ανέστειλε για "εθνικούς λόγους", τις ποινικές διώξεις για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Προδότες, που παρέδωσαν την Κύπρο στον Αττίλα , και «έκλεισε», τον Φάκελο της Κύπρου. 

Η δικαιολογία του Καραμανλή, που τα έλεγε «ΟΛΑ», ήταν ότι, «οι διώξεις για τα εγκλήματα» , «δύνανται να διαταράξουν τις διεθνείς σχέσεις του Κράτους».

 Πίσω από τους προδότες , ήταν η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο και ο στρατός των εγχώριων συνεργατών τους που στηριξαν την ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ .

Ο Ανδρέας που συμφώνησε  τότε «άνοιξε» δυο φορές τον ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ χωρίς όμως να θελήσει να βρει και να τιμωρήσει τους προδότες.Ένα "μονόστηλο" που δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου 1975.

 Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, με οδηγίες προς την υπάκουη αλλά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ «τυφλή», έκλεισε το θεμα ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ και της ΑΠΙΣΤΙΑΣ όσων την κατέβαλαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: