17/9/11

Το Καθεστώς δεν φορολογεί τον εαυτό του

Εκτός από τους ΩΡΑΙΟΥΣ (εργολάβους) και τους Ναζ-ωραίους, απαλλάσσονται από το   ΧΑΡΑΤΣΙ  και οι ΜΕΓΑΛΟ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ που έχουν ενοικιάσει κτίρια χιλιάδων τετραγωνικών στο δημόσιο και σε ΝΠΔΔ, γιατί οι λογαριασμοί της ΔΕΗ βγαίνουν στο όνομα του ενοικιαστή που είναι το «δημόσιο». Δηλαδή Υπουργεία, Εφορίες, Σχολεία, ΔΕΚΟ κ.λ.π  που στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα κτίρια ( πληρώνοντας, συχνά, τρελά ενοίκια) ,δεν θα χρεωθούν με το ειδικό τέλος ακινήτων αφού το δημόσιο δεν μπορεί να εισπράττει φόρο από τον εαυτό του. Έτσι γλυτώνουν το χαράτσι και οι μεγάλο-ιδιοκτήτες αυτών των κτιρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: