27/6/13

Η Αλήθεια

«Η κρίση στην Ελλάδα προήλθε από μια ξαφνική οικονομική κατάρρευση των Τραπεζών, που οφείλεται αφενός σε δάνεια υψηλού κινδύνου προς την «ενδοχώρα των ελληνικών τραπεζών», τα βαλκάνια, και αφετέρου στην εξαέρωση των καταθέσεων τους στην Lehman Brothers, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στο δημόσιο χρέος, αφού το ελληνικό Δημόσιο, ανέλαβε τη διάσωση των τραπεζών και των πιστωτών τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η τελετουργική εκτέλεση του Ιωάννη Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου / 9 Οκτωβρίου 1831 έγινε με εντολή της Στοάς του Λονδίνου και του Ρότσιλντ.

  Η τελετουργική εκτέλεση     του   Ιωάννη Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου / 9 Οκτωβρίου 1831 έγινε   με εντολή της Στοάς του Λονδίνου και τ...