29/1/16

Επιθυμούν οι Έλληνες το γένος οθωμανομουσουλμανική μουφτία;

ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Επαναδημιουργία τού Ελληνικού Κράτους. Επαναδημιουργία τού Κράτους των Ελλήνων, του κράτους ΕΛΛΑΣ≡HELLAS αναγνωρισμένου διεθνώς.
1.Διενέργεια δημοψηφίσματος διά τήν Επαναφορά/Δημιουργία, Θεσμοθέτησιν καί Λειτουργίαν «ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» (Γερουσίας) 5000 εκλεκτόρων, διά τήν εκλογήν της Εκτελεστικής Εξουσίας και εκλογήν 50 Γερουσιαστών. 2.Δημιουργία 5μελούς Συνταγματικού Δικαστηρίου. Σταδιακή επαναφορά του Συντάγματος του 1974 (1911).
3.Κατάργησις όλων των αντισυνταγματικών νόμων αρχομένων από τό 1996. Κατάργησις του Μισελληνικού και αντισυνταγματικού ισχύοντος Νόμου περί παραχωρήσεως της Ελληνικής Ιθαγενείας.

Τό Κράτος των Ελλήνων .

Α. Αναδημιουργία του Ελληνικού Στρατού εις τά επίπεδα του 1989. (Θητεία 18 μηνών μέ προοπτική επαγγελματικής απασχολήσεως από τού 13ου έως τού 18ου μηνός, ως φρουρών των συνόρων). Εθελοντική θητεία νέων ανδρών άμα τη συμπληρώσει τό 21ον έτος της ηλικίας των. Ως καί εθελοντική θητεία νεαρών γυναικών άμα τη συμπληρώσει τό 21ον έτος της ηλικίας των, διά 3-6 μηνών θητεία – απασχόλησιν εις το Ελληνικόν Στράτευμα. Σταδιακή απομάκρυνσις της Frontex, ανάληψις καθηκόντων υπό Ελλήνων διά Ευρωπαϊκων κονδυλίων. Επιστράτευσις/πρόσληψις επί τριμήνου αποστράτων, πρός κάλυψιν αναγκών των συνόρων της χώρας.
Β.Αναδιάρθρωσις οργάνων Εκτελεστικής καί Νομοθετικής Εξουσίας. Μείωσις των Υπουργείων εις 16 και τών Βουλευτικών εδρών είς 200 με παράλληλον ανάληψιν ευθυνών εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας υπό των 50 Γερουσιαστών. Επαναδημιουργία των Υπουργείων 1.Προεδρίας, 2.Συντονισμού (Οικονομίας), 3. Εθνικής Αμύνης, 4. Εσωτερικών, 5.Εξωτερικών, 6.Παιδείας και θρησκευμάτων, 7.ΠΕΧΩΔΕ, 8.Δημοσίας Τάξεως, 9.Αγροτικής Οικονομίας και Δασοπροστασίας, 10. Ενεργείας, Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, 12.Ελληνικής Πολιτείας (Πολιτισμού), 13.Βορείου Ελλάδος και παραμεθορίων περιοχών,
14. Αναπτύξεως, τουρισμού και μεταφορών, 15.Εργασίας, 16. Αιγαίου και Ναυτιλίας καί Εναλίας Οικονομίας.

Νέα απο την Σουηδία

Τα νέα απο τον παγωμένον βορρά είναι όντως παγωμένα δια αλλοδαπούς υποψηφίους κατοίκους. Συμφώνως με το Rapport της Σουηδικής Τηλεοράσεως η αίτησις ασυλίας 80.000 απερρίφθη απο την Σουηδικήν Κυβέρνησιν και θα απελαθούν. Ευτυχώς που ο καιρός καλυτέρευσε (η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξυ 0 και - 5°). Όπως γίνεται αντιληπτό ένα οργανωμένο κράτος αμύνεται με τον καλύτερον τρόπο.
Το Μέγα Ερώτημα λοιπον είναι: Επιθυμούν οι Έλληνες το γένος Ελληνικόν κράτος ή οθωμανομουσουλμανική μουφτία;

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=z0Ou_g23JwQ