22/1/16

-Καί ποιός είσαι εσύ ρέ μάγκα που θα σώσης τό Γκόσμο;

Καλώ σήμερον όλους τους τρελοέλληνας να κατέλθουν εις τα σκοτεινά της Σκανδιναυίας και να μάς σώσουν. Να μάς γλυτώσουν από το ψύχος, όλους εμάς τούς ηλιθίους όσους κατά λάθος έπήραμε τόν δρόμον προς τας υπεραναπτυχθείσας βορείους χώρας.
Τήν έκκλησιν εν πρώτοις απευθύνω εις τους Λέσβιους και τας Λεσβίας οι οποίοι διασώζουν καθημερινώς τους διωκόμενους από τον George Soros, την Hillary Clinton και τα άλλα ερπετοειδή.
Ας μήν λησμονούμε λοιπόν τι είχε δηλώσει η Hillary το 2011: «Ο Gaddafi τελείωσε» και ο Gaddafi όντως έτελεύτησεν. Το 2012 είχεν δηλώσει δέ και: «ο Βashar al Assad τελείωσε». Αλλά όμως ο Βashar al Assad ζει και βασιλεύει!
Ένα δηλώνω face to face πρός την Hillary: Donald Trump! Λοιπόν μάθετε ότι τον Donald Trump εις την απέναντι ακτή υποστηρίζει όχι μόνο η Μάρα, αλλά και η Σάρα! Δηλαδή η Sarah Pallin… Κάτι μαγειρεύεται εις τους σκοτεινούς κύκλους, διότι οι Περιούσιοι φαίνεται ότι απεμπόλισαν τήν Hillary...
Μεγαλυτέρα δέ έκκλησιν απευθύνω εις όσους εξαπατημένους, κομμουνιστίζοντας, άριστερίζοντας και δεξιίζοντας, εις όσους ήπιαν το Happy end της Διεθνούς Συμμορίας.
 Εις όσους συνεχίζουν ακόμη να τρέχουν διά νά σώσουν «τόν κόσμον», τούς κόσμους και τόν πλανήτην Γή.
Τούς δηλώνω ότι η Γή Γαία ουδεμίαν ανάγκην έχει διασώσεως.
Ούτε κάποιος απροσδιόριστος «Κόσμος» έχει ανάγκην διασώσεως.
Και τελειώνω μέ μίαν προσωπικήν ατάκα:
-Καί ποιός είσαι εσύ ρέ μάγκα που θα σώσης τό Γκόσμο; Εσένα ποιός θα σε σώση όταν το ερπετό θα ορμήξη να σε φάη;

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: