28/1/19

Οι προδότες είναι 153+1

Δεν είναι μόνο οι 153. Μην ξεχνάμε τον «Ρυθμιστή» της «Αχαρνών» που υπέγραψε. 
153 +1 οι προδότες.

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ήτανε αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα γίνονταν πλειοψηφία στη Βουλή οι μασόνοι... Το ίδιο ισχύει και για την Ιεραρχία...

Ανώνυμος είπε...

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. Ας αφήσουν το δούλεμα ΝΔ, ΚΙΝΑΛ κ.λ.π. ΑΡΚΟΥΝ 120 βουλευτές να ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ Δημοψήφισμα (Αρθρο 44 παρ. 2 Συντάγματος) ΚΑΙ επι ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ Νομοσχεδίου.

https://olympiada.files.wordpress.com/2011/10/syntagma.jpg

Η Βουλή : Το Πολίτευμα
Σύνταγμα


Το άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγματος που αναφέρεται στην προκήρυξη δημοψηφίσματος ορίζει ότι «O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου. Δημοψήφισμα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα νομοσχέδια που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, εκτός από τα δημοσιονομικά, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα τρία πέμπτα (120) του συνόλου των βουλευτών...https://olympiada.files.wordpress.com/2011/10/syntagma.jpg

Η Βουλή : Το Πολίτευμα
Σύνταγμα


ύστερα από πρόταση των δύο πέμπτων του συνόλου και όπως ορίζουν ο Kανονισμός της Bουλής και νόμος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δεν εισάγονται κατά την ίδια περίοδο της Bουλής περισσότερες από δύο προτάσεις δημοψηφίσματος για νομοσχέδιο.
Aν νομοσχέδιο υπερψηφιστεί, η προθεσμία του άρθρου 42 παράγραφος 1 αρχίζει από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος».
Επίσης με το άρθρο 115 του Κανονισμού της Βουλής «1. H πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ με την oπoία ζητείται η διεξαγωγή δημoψηφίσματoς για κρίσιμo εθνικό θέμα σύμφωνα με τo άρθρo 44 παρ. 2 εδ. α΄ τoυ Συντάγματoς κατατίθεται στη Boυλή, τυπώνεται και διανέμεται στoυς Boυλευτές και εγγράφεται κατά πρoτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη.
2. H πρόταση πρέπει να αναφέρει τo εθνικό θέμα για τo oπoίo ζητείται η διεξαγωγή δημoψηφίσματoς, καθώς και την πρoθεσμία διενέργειάς τoυ και να πρoσδιoρίζει με σαφήνεια τo ερώτημα ή τα ερωτήματα στα oπoία θα απαντήσει o λαός.
3. H πρόταση συζητείται με ανάλoγη εφαρμoγή των διατάξεων των άρθρων 95 έως 100.
4. H ψηφoφoρία για την απoδoχή ή μη της πρότασης είναι oνoμαστική και αφoρά τo κείμενo της πρότασης όπως κατατέθηκε ή διαμoρφώθηκε κατά τη συζήτηση στη Boυλή.
5. H πρόταση εγκρίνεται με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
6. H απόφαση της Boυλής πoυ δέχεται την πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ για τη διεξαγωγή δημoψηφίσματoς δημoσιεύεται με παραγγελία τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως τo αργότερo μέσα σε δέκα ημέρες».

http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2019/01/120-44-2.html

Ανώνυμος είπε...

ξέχασες να προσθέσεις το 93% τόξο και το 50% της αποχής επειδή είχαν πάει να ψωνίσουν στην Ερμού.

Ανώνυμος είπε...

Δεν έγιναν τώρα πλειοψηφία, ήταν από παλιά απλώς ήταν "κρυμμένοι" και υποστήριζαν τις αστικές κυβερνησεις αυτού του μασονικου "κράτους"!!! Από το 2014 πήραν γραμμή να υποστηρίξουν Τσιπρα, αυτό επέβαλλαν τα "αδέλφια" μας(που λέει κι ο Τραγκας) οι Εβραίοι! Για τον... "ρυθμιστη" της Αχαρνών ομως Σπύρο να τα πεις κυρίως σε κάποιους ελληνες κυπριους "πατριώτες" που τον έχουν σαν μυστικό προστάτη και καθοδηγητη! Είναι πράγματα που ίσως δεν γνωρίζεις! Έχει πολλούς "φιλους" ο Ρυθμιστής!

Ανώνυμος είπε...

κουιζ:ενθυμουστε;το ρυθμιστη-συγκολητικη ουσια εκ κουραδοαμφιθεαs;..
α)το μπουρδο πορδο πατατοκλανο;
β)το καταδικασμενο ΜΙΖΑΣ-ΝΟΝΟΣ;
γ)το παρ ολιγο διγαμο τηs αννουλαs;
δ)το γεροντιο τηs μ@λ@κι@s τηs κατεριναs;
ε)το βαψωμαλλια υπερβαρο τρωκτικο βρωμασονακι του μεγα διδασκαλου;
Δειτε κι αυτο!!!O CHEV DR NIKOΛΑΟΣ ΛΑΟΣ Ξενοδοχειο ILISIA ATHENS 27/05/2011

Ανώνυμος είπε...

"όλα περνούν,όλα περνούν και ξεχνιούνται", λένε οι... grand masters της μασονίας! Για την μακεδονια και όχι μόνο! Γι'αυτο ο Μητσοτα είχε πει την περίφημη φράση το'92!! Τίποτα δεν είναι τυχαίο, καμία φράση ή έκφραση δεν λέγεται τυχαία από τους πολιτικαντηδες! Καθημερινή Αλλά δυστυχώς κι ο λαός ξεχνά!!! Εκεί είναι το πρόβλημα!!!