18/1/19

Εδώ και τώρα εκλογές

Το Κυρίαρχα Συνθήματα στο Σύνταγμα πρέπει να είναι: «Αλήτη Αλιέκσι παραιτήσου»,και, «Εδώ και τώρα εκλογές».

Δεν υπάρχουν σχόλια: