25/3/21

Η ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΟΤΗΣ ΩΣ ΔΙΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ

Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. Εθνική Ηλιοφάνεια εις τούς 04°C παρά τάς Ουψάλας, τήν παλαιάν πρωτεύουσαν της Σκανδιναυϊκής. Τής Svea Rike.
 Σήμερον ομιλούν άπαντες οι εκτός Ελλαδος Έλληνες τό γένος. Η ώρα είναι 00:09 πρός τήν 24ην Μαρτίου 2021. Εννέα λεπτά πρός τήν 3ην εκατονταετίαν από τής ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΑΝΓΗΪΝΟΝ ΠΕΔΙΟΝ. Οι Έλληνες τό γένος, οι φιλογενείς, μετά από διακόσια ηλιακά έτη ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ. Ενδυναμώνουν τήν φλόγαν τής ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821. 
Τό ΝΕΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΣ21, τό Κίνημα ΕΛΛΑΣ≡HELLAS 1821, εις οργανωτικήν δομήν Κίνημα τών 21, αναζωπυρώνει τήν ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΛΠΙΔΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑ ΠΛΗΡΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ. Τό Ελληνικόν Γένος, αι Ελληνικαί φυλαί τών Ένδεκα χιλιάδων οκτασίων ετών χαίρουν. Η Φύσις τής Ελλάδος χαίρει. 

 Αι πολυπληθείς φυλαί τών Ελλήνων συμπορεύονται καί διασταυρώνονται. Αρκάς μέ Αθηναία, Κρής μέ Πελοποννησία, Θράξ μέ Ηπειρώτισσα, Μακεδών μέ Πολίτισσα, Θεσαλός μέ Ροδίτισσα, Κώος μέ Αλεξανδρινή, Ιθακήσιος μέ Σικελή, Ίων μέ Καλυμνιώτισσα, Λέσβιος μέ Καταλανή, Ρωμαίος μέ Κορινθία, Ναουσαίος μέ Λυκία, Κύπριος μέ Θεσσαλονικιά, Αγραφιώτης μέ Φλωρινιώτισσα, Σάμιος μέ Ταρανδινή, Σμυρναίος μέ Κυκλαδίτισσα, Θηβαίος μέ Αντιοχαία, Ηλείος μέ Σπαρτιάτισσα, Αρτινός μέ Τραπεζούντια, Αγρινιώτης μέ Αιγιώτισσα, Σαμψούντιος μέ Υπερβορεία, Μασσαλιώτης μέ Σκανδιναυή Δαναός μέ Ουαλή κλπ. 
 Ακριβώς όπως Πακιστανός μέ Βεγγαλέζα, Νιγηριανός μέ Σομαλή κλπ. εξωτικαί φυλαί ετούται... 
Ενώ άλλοι βάρβαροι μέ βαρβαρίζουσας. 
 Άστα λοιπόν, άστα τά μαλλάκια σου ανακατωμένα, μήν τά σκεπάζης μέ σαρίκια... 
 Όμως ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ έδωσαν χρονικόν περιθώριον εις τούς λεγομένους κυβερνούντας τήν λεγομένην Γραικίαν.
 Πρός τήν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας Κατερινα Σακελλαροπούλου, τήν Κυβέρνησιν καί τήν Βουλήν. 

 Ποίον είναι το «σωστόν», εγκάθετοι βάρβαροι, γνωρίζομεν οι Έλληνες. Ποτέ οι διάφοροι Τζέραμι Μπένσαμ καί Κάρολοι. 

Ελέχθη «Πόσον γλυκόν είναι νά πεθάνης διά τήν Πατρίδαν!», ότι τό είπεν ο Δολοφόνος τών Κυπρίων Αυξεντίου, Καραολή, Δημητρίου, Ευαγόρα Παλληκαρίδη... Αίσχος! 
 Ακούω τα μηνύματα 13 δισεκατομμυρίων Ελλήνων. Διαισθάνομαι τούς παλμούς τής ψυχής των: 
 «Κ. ΚυριακΑλέξι ΜητσοτακοΤσίπρα, άδειασε τήν γωνίαν μας! Τήν Γωνίαν ΕΛΛΑΣ≡HELLAS. Τήν κατεγραμμένην εις τόν ΟΗΕ ως Hellenic Republic. Σέ απαλλάσσωμεν από τάς βαρείας πρωθυπουργικάς ευθύνας. 
Η Νέα Δημοκρατία ως στόχος τού κομματικού προγράμματος τού ΚΚΕ τό 1973, συνετελέσθη. 
Συνεφαρμόσθη τό πρόγραμμα τής μεταλλάξεως τής Ελλάδος ως Γραικία, Greece, Griechenland είτε Yunanistan, συμφώνως τών επιταγών τού London City μετά τής προπωλήσεως απάντων τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής χώρας. Προσελαλήθη η συνεκμετάλλευσις τής χώρας μετά τών τηλόθε τÿρκοβαρβάρων καί τών πέντε εκατομμυρίων εισβολέων καί λαθραίων πού λυμαίνονται τά χρέη καί τούς φόρους τών περιφρονημένων «γραικών» σας!» 
 Επαναλαμβάνω! Η πραγματική μητέρα της επανάστασης, η (μυστική) Εταιρία των Φίλων, (του Γένους) ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1800, και αρχηγός της από το 1814, ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, για τον οποίο το «Πατριωτικό Δοκίμιο» των Φιλογενών του 1817 έλεγε: «αναφέρω την Κορωνίδα του Ελληνικού Γένους, τον αληθινό και ζώντα στύλον της Πατρίδος , το καύχημα τού Γένους ολοκλήρου, τον εξοχώτατον Κόμητα Ιωάννην Καποδίστριαν. Τον γενναίο και ένδοξο Άνδρα του οποίου οι λαμπροί αγώνες υπέρ τού Γένους στεφανούνται καθ' έκάστην μέ χρυσάς δάφνας. Οι αληθείς Πατριώται δέν θεωρούσιν εις τό πρόσωπον Σου παρά δεύτερον Μιλτιάδην, ή άλλον Θεμιστοκλέα». 
(Δοκίμιον περί Πατριωτισμού 1817, τής μυστικής «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ», Δελτίον 11, Σπύρος Χατζάρας). Η Βυζαντινή καταγωγή των ηγετών των Κλεφτών και οι Νερουλάδες και οι Χασάπηδες του Φαναρίου http://deltio11.blogspot.com/2021/03/blog-post_407.html ΕΛΛΑΣ21 https://ellas21.com/ History of the Hellenic Republic https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Hellenic_Republic Βουτιά στην Χρεοκοπία διανθισμένη από τον Παραλογισμό τηςεκδούλευσης https://epanastasiskepsis.blogspot.com/2021/03/blog-post_24.html 

 ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ. 
 Εκφράζων τήν Γνώμην καί Πεποίθησιν της Πλειοψηφίας τών Απανταχού εις τήν Υφήλιον Ελλήνων τό Γένος καί τή Ιθαγενεία καλώ τούς Προΐσταντας εις τάς Αθήνας τήν Πρωτεύουσαν τής Ελλάδος, , Πρόεδρον Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Πρώτο-Υπουργόν Κυριάκον Μητσοτάκην, Αρχηγόν τής Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως Αλέξην Τσίπραν, τό Υπουργικόν Συμβούλιον καί τους Τριακοσίους Βουλευτάς ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΠΑΡΑΥΤΑ. 
Ως αναξίους εκπροσώπους τού Ελληνικού Έθνους. Οι οποίοι ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ, πρωτοβουλίαν, είτε πρότασιν, έπραξαν: 1.Διά τήν Αυτοδικαίαν Ονομασίαν τής Ελλάδος ως ΕΛΛΑΣ≡HELLAS, Hellenic Republic. Νά απαλειφθούν τά υποκοριστικά καί ανόητα, Greece, Griechenland, Grekland, Yunanistan, κλπ. Όπως επέβαλαν οι εν Zimbabwe (Rhodesia), Belarus, κλπ. 2.Τήν Δικαίωσιν τής Επαναστάσεως τού 1821. 3.Διά τήν κατοχύρωσιν καί ανάδειξιν Ελληνικής Γλώσσης, Πολιτείας, Ιστορίας, συμβόλων,αρχαιοτήτων καί απάντων τών επιτευμάτων εις τα 51.000 έτη ιστορικής συνεχείας εν Αιγαίω > εν Ελλάδι καί περί Αυτής.
 Εν Ελλάδι αρκεί η διδασκαλία τής Ελληνικής Γλώσσης, μητρός-γλώσσης τών εν Ευρώπη γλωσσών. Η Ελληνική γλώσσα είναι μέ τήν μακραίωνη ιστορία, τών πολυπληθών Ελληνικών φύλων καί τών 151 διαλέκτων, η ΜΗΤΗΡ τών Ευρωπαϊκών γλωσσών. Αττική-Ιωνική καί Λατινική αι μεγαλύτεραι διάλεκτοι.
 Ας ενθυμηθούμε Ι. Καποδίστρια, Α. Μαυροκορδάτον τόν Φιραρή, Θ. Κολοκοτρώνη, Δ. Πλαπούτα, Νικηταρά Σταματελόπουλο, Γ. Καραϊσκάκη, Α. Δ. Υψηλάντη, Π. Μαυρομιχάλη, Λ. Μπουμπουλίνα, Ο. Ανδρούτσο, Μ. Ν. Μπότσαρη καί τούς χιλιάδας χιλιάδων ηρώων καί πεσόντων. 

 Ας σβύσωμεν από τήν Εθνικήν Μνήμην τούς παλαιανθρώπους τών Λιάκων: Τούς ρουφιάνους τών μισελλήνων, εγκληματιών καί τοκογλύφων Ρότσιλντ-Άγγλων, τούς παραχαράκτας, ψεύτας, προδότας καί τοκογλύφους, Φιλήμονα, Ξάνθον, Μακρυγιάννη, Πολυζωΐδη, Καρατζά, Α. Μαυροκορδάτον, οικ. Τρικούπη, Ζαϊμη, Λόντο, Κουντουριώτη καί κάποιους άλλους εφιάλτας, τού εγκάθετους «βασιλείς». Τόν Αλμέϊντα επιλοχία, τόν οργανωτή τής δολοφονίας τού Ιωάννη Καποδίστρια. Έγινε στρατηγός όπως καί ο τοκογλύφος ψεύτης καί αγράμματος Γ. Μακρυγιάννης. Τόν «ετίμησεν» μετά τήν φυλάκισιν τό 1862 η «πατρίδα» του η Αγγλία καί τόν έχρισεν στρατηγόν! Συμμετείχεν μόνον εις τήν μάχη τής Πέτρας, μέ 12 «δικούς» του από όπου έφυγε τραυτισμένος λαγός! Ουδέποτε υπηρέτησεν ως Πεντακοσίαρχος επί Καποδίστρίου.

 ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΧΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΚΗΝ ΣΤΟΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ ΚΑΡΟΛΟΝ. ΤΟΝ ΑΠΟΓΟΝΟΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1821 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΕΤΕΙ 2021. 

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
 Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: