29/9/22

ΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΚΑΚΟΝ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας.

Βροχερός εἰς τοὺς 6°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala).
Αἲφνης ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΑΚΡΙΒΗΝΑΝ. 
Αἰφνιδίως καὶ εἰς τὰ ΞΑΦΝΙΚΑ. Καὶ τοῦτον συνέτρεξεν δύο ἑβδομάδας μετὰ τὰς ἐκλογάς. ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ! 
Πρὶν κἂν συγκροτηθεῖ καὶ ὁρκισθεῖ ἡ νέα Κυβέρνησις μὲ ὑπηρησιακή Κυβέρνησιν τὴν προηγούμενη τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν!
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὂτι οὐδέν ἀλλάζει εὶς ὁποιαδήποτε χώρα ἐντός ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ .  Ἒχομεν ἢδη ἀναφέρει ἐν τῶ μεταξύ ὃτι κατοικοῦμε εἰς κράτη μὲ ...ρεπούμπλικα! (κάπως ἒτσι ἀποκαλοῦσαν οἱ παλαιοί τὸν μπερέ). 
 Κράτη τὰ ὁποῖα οἱ περισσότεροι ἀποκαλοῦν “δημοκρατικά”. Καὶ ἐπειδή τὸ λέγουν οἱ “πλεῖστοι” εἰς τὴν ΔΥΣΙΝ, ἆρα ἒχομεν δημοκρατία.
 Ὂχι Λαϊκή οὒτε Ἀστική.
 Μήτε Σοσιαλιστική ἢ Φασιστική.
 Ἀλλά ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΗ “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”- Ρεπούμπλικα. Τοκογλυφία εἰς τὸ τετράγωνον τοῦ χρόνου.
Σκοπός τοῦ ἀφηγήματος εἶναι νὰ ἀποκαλυφθῆ μὲ λογικούς συνειρμούς τὸ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ ΓΕΝΟΣ.
 Καὶ ὂχι μόνον. 
Ὃταν ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλίας Jacques René Chirac, τὸ 1999, ὃτι εἰς τὴν Εὐρώπην χρειαζόμεθα 120 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους (εἲτε ἀνθρωποειδῆ, τὸ ἲδιο εἶναι διὰ τὸν Ζάκ καὶ τοὺς ὁμοεθνεῖς καὶ ὃμαιμούς του), ἐννοοῦσε τὴν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ καὶ ὂχι ἐργάτας!
 Κατ’ ἐμᾶς, τὴν ἐξόντωσιν καὶ ἀντικατάστασιν ἡμῶν τοὺς Ἓλληνας! Διότι, ἢδη ἀπὸ τὸ 1973 εἶχεν ἀρχίσει ἡ ἀποβιομηχανοποίησις. Ἡ σταδιακή ἀποσυνάρτησις τῶν ἐργοστασίων (ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ ΑΥΤΩΝ). 
Τὶ θὰ ἐπέτρεπαν τὴν δημιουργίαν τοπικῶν μικρῶν βιομηχανιῶν διὰ τῆς ὁποίας θὰ ἒφευγεν ὁ ἒλεγχος τῆς ΑΓΟΡΑΣ ἀπὸ τὰς χείρας των; Και τὶ θὰ ἀπογίνονται Αὐτοί καὶ οἱ Ἀπόγονοί των;
 Ἒτσι εἲδαμε καὶ ἐζήσαμε τὴν διάλυσιν εἲτε ἀπομάκρυνσιν 97 μεγάλων βιομηχανικῶν μονάδων ἢ ἑταιρειῶν τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ Κυβερνήσεως τοῦ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (1981-89). 
Τὸν Ἱούνιον τοῦ 1989, Ὁ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΚΥΛΟΧΑΖΑΡΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ἐπέτυχεν νὰ ἑνώσει, τοὺς “κομμουνιστάς” τοῦ Χ. Φλωράκη, ὃλους τοὺς “ἐθνικιστάς” τὺπου Τόμ Καραμεσίνη καὶ Μ. Βορίδη, τοὺς Ἰδιωφελεῖς “Μπατριώτας” τοῦ ψευδοΕθνάρχη Κ. Καραμανλῆ, τὴν Κ-ΝΟΥΔΟΥ εἰς ἓνα “κοινόν” Μέτωπον. 
ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΑΝΟΙΚΤΑ, μὲ τὸν Ἐγγλέζον Μασόνον ἀπὸ πίσω καὶ τὸν Τζώρτζ Μπούς ἀπὸ ἐπάνω. Ἒλειπεν ὁ Ἒποικος. Οὒτως ἂρχισαν νὰ προετοιμάζουν τὸν πακιστανόν καὶ τὸν νιγηριανόν.
Ἐσυνάντησα τὸν Ἀποστόλη ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη τὸ 1989. 
Ὁ ταξιτζής τοῦ ἐζήτησεν 2000 Δρχ, Ἑλληνικό-Περιστέρι, ἀντί 600 Δρχ. Ὃπότε ὁ Ἀπόστολος ἐζήτησεν τὴν Ἀστυνομία.
 Καὶ ὁ κλαυσίφωνος ταξιτζῆς τοῦ εἶπεν” μή μοῦ τό κάνεις αύτό καὶ ἒχω 4 παιδιά νά θρέψω. 
Ὁπότε ἒλαβεν τὴν παροιμιώδην ἀπάντησιν :” Δηλαδή ἐσύ θὰ γ@μ@ς καὶ ἐγὼ θὰ πληρώνω;”
 Ὁ δὲ Γιουρωπαῖος ὁδηγός λεωφορείου εὶς τὴν Σουηδίαν, ἐκαυχᾶτο: Ἒχω 10 παιδιά! Ἒ Καὶ;  ἐσκέφθην. 
Δηλαδή ὃταν ἐμεὶς οἱ Γιουρωπαῖοι ἐμειώσαμεν τὰς γεννήσεις ἀπὸ τὸ 1970 ΔΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ Ἦρθεν ὁ Νιγηριανός καὶ διέδωσεν τὴν “Νιγηριανήν ἰδέαν” περὶ κοινωνίας εἰς ἡμᾶς τοὺς κλιματοπειραγμένους Εὐρωπαίους! 
Ποῖος τὼρα ἐργάζεται καὶ πληρώνει ὣστε νὰ λειτουργεῖ 
Η ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ τῶν ‘εύγενῶν ψυχῶν' εἶναι ἂλλο θέμα. Πῶς θὰ ζήσουν ὃμως αἱ 10+2 “ψυχαί”;
Η ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ, Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ! ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com/,  http://platonafhellas.blogspot.com/. Ἀκοῦμε, https://ellas21.com/. ΤΑ 21 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΣ 21. https://kinima21.com/21-shmeia

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Οὐψάλα

1 σχόλιο:

Γεωργιος Οιτιευς είπε...

https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%a3%ce%a5%ce%9b%ce%9b%ce%95%ce%9a%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%9f-%ce%92%ce%99%ce%9d%ce%a4%ce%95%ce%9f-%ce%91%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b4%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd/

22 Σεπτεμβρίου 1944. Ο ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ ΕΣΦΑΞΑΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥΣ. Στην Αθήνα ο πράκτωρ Κόκκας δεν έμαθε τίποτα αλλά δημοσίευσε το ρεπορτάζ για τα εγκληματα της ΟΠΛΑ

  Η επίθεση του ΕΛΑΣ στους Γαργαλιάνους άρχισε το πρωί, της 21ης Σεπτεμβρίου.  Την πρώτη ημέρα, ο ΕΛΑΣ δεν πέτυχε πολλά πράγματα.   Προς στι...