28/2/24

150 χρόνια από την ίδρυση της Βουλγάρικης Εξαρχίας

Στις 28 Φεβρουαρίου 1870 ο Μέγας Βεζίρης 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Αλή Πασάς, αναγνώρισε το δικαίωμα των Βουλγάρων 
να έχουν αυτοκέφαλη εκκλησία. 
Μετά από δεκαετή προσπάθεια ο Σουλτάνος Αμπντούλ Αζίς εξέδωσε φιρμάνι με το οποίο ιδρύθηκε η Αυτόνομη Βουλγάρικη
 Εκκλησιαστική Εξαρχία στο πλαίσιο του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης.
 
Το φιρμάνι αυτό που εξέφραζε τις ελπίδες
 των βουλγάρων ορθόδοξων ιερωμένων και των βούλγαρων πιστών παρουσιάστηκε την 1η Μαρτίου από τον Άμβωνα του «Αγίου Στεφάνου» στην πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
«Το φιρμάνι συνδέεται με την ίδρυση του πρώτου επίσημα αναγνωρισμένου βουλγάρικου θεσμού μετά από σχεδόν
 500 χρόνια ανθπαρξίας  βουλγάρικου κρατικού μηχανισμού και 
40 χρόνια εθνικών αγώνων», δήλωσε η διευθύντρια της βουλγαρικής Εθνικής Βιβλιοθήκης, Κρασιμίρα Αλεξάντροβα.
 Βάση του Φιρμανιού του Σουλτάνου και του Κανονισμού της Εξαρχίας, ο οποίος ετοιμάστηκε από την Εκκλησιαστική και Λαϊκή Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 1871, η Βουλγάρικη Εξαρχία αναγνωρίστηκε 
ως επίσημος εκπρόσωπος του βουλγάρικου Μιλιέτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία». 
Το φιρμάνι είναι γραμμένο στα βουλγάρικα και τα τουρκικά και
 κατέχει κεντρική θέση ανάμεσα στα αυθεντικά έγγραφα που 
φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη στην Σόφια .
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μίλησα ζωντανά στην ΕΡΤ 24. Μαζί μου ηταν τρείς ευρωφιλελέρες και το πουλέν της χοντρονοικοκυράς που βρήκε 20000 για το παράβολο

  Όλοι οι Προδοτόπουλοι και οι Εφιαλτάκηδες δηλώνουν πιά  Μπατριώτρες.  Εμείς ,το Κίνημα 21 είμαστε Φίλοι του Γένους. Των Ελλήνων.  Είμαστε ...