29/2/24

Η ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς  Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας.

 Νεφελώδης εἰς τοὺς 2°C ἐν Οὐψάλα. 

ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.

Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙΕΙ (ἀπόσπασμα)
- Τὶ νὰ σοῦ εἰπῶ. Ἡ αἰ-γίδα, ἡ αἲγα ποὺ λέμε. ἡ κατσίκα ποὺ λέτε...
Λέγε, λέγε. / - Ἡ γίδα ἒπεσε ἐπάνω στὸ κλῖμα καὶ τὸ ρήμαξε!
Ποιανοῦ, πότες; / - Τὸ ἐφτάκιλο... τὸ μικρό. Ματαγίνεται ὃμως.
Καὶ ἐγώ ἒλεγα πὼς ἐπείραξε τὸ πολύ μεγάλο... / - Βραστή!
Τὶ βραστή, "εἰς τὶ πταίει τὸ ζῶον;" Τὸ εἰπε καὶ ὁ Δικηγόρος.
- Ἒχεις φάει, λέω ἐγὼ, γίδα βραστή στοῦ Μουστάκια... τοῦ Ἠπειρώτη, 
μέ καρότο καὶ τὰ σχετικά;
Ποῦ στὸ Αἰγάλεω; / - ἒ Ναὶ...
Ὂχι, δὲν ἐπρόκαμα. / - Ἢσουν ἀγέννητος νὰ προλάβῃς τὰ μαντριά 
στὴ Καλλιθέα, τὸ 1960. Τάϊζαν τὴν μισήν Ἀθήνα...
Τἶ ἀπέγινε ὁ Μουστάκιας; / Τὸν ἀποτελείωσεν ὁ Ὑπουργός Γεωργίας 
τὸ 1984. Ναὶ Ἐκεῖνος ποὺ ἒφαγε τα ἀμπέλια, τὶς σταφίδες, 
τοὺς ἀγρότες καὶ ἐχυσε ὃλο τὸ γάλα...
- Τὰ ἐδιάβασα στὸ βιβλίο. / Σὲ ποιό βιβλίο ἐγράψανε τὰ κατορθώματα 
τοῦ Κώστα Σημίτη νὰ τὸ αγοράσω καὶ ἐγὼ;
Στὸ "1984"... / - Ἆ, ρὲ! μᾶς τρελαίνεις. Μὴν μᾶς εἰπεῖς πὼς γράφει 
και ὃτι ὁ Ἀντρέας ἒπαιζε τότε μὲ τὴ Μιμή καὶ εἶχεν ἀφήσει 
τὸ πλοῖο ἀκυβέρνητο; Χα! νὰ γελάσω.
Τὰ ἒγραφε ὃλα τὸ 1948, Ἐκεῖνος ποὺ το ἒγραψε.
- Μήπως ἒγραφε καὶ ποιὀ κοπάδι θὰ φάῃ τὸ πολύ μεγάλο κλῖμα;
- Πιθανόν... ὃσο πιθανό εἶναι καὶ τὸ 2+2=5!
...(1984, 8 Ἰουνίου 1949, George Orwell).
 ...(ἡ συνέχεια τὸ ...1985!)
(ΣΣ. Κατὰ συγκυρίαν ἐνῶ εἶχα γράψει τὰ ὡς ἂνω, ἐπῆλθεν συνομιλία Ζ. Μπέχλη καὶ Σ. Χατζάρα εἰς τὸν ΕΛΛΑΣ 21 διὰ τὸ "1984" τοῦ George Orwell! Ἐσχολίαζαν τὰ λέγόμενα τῶν Ἂσχετων οἱ ὁποῖοι γράφουν ὃτι ὁ G. Orwell ἂλλαξε τὸ 19-48 εἰς 19-84, "συγγραφικῆ ἀδείᾳ!" Ἐνῶ ἐκεῖνος ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΡΗΤΩΣ τὶ ἐσχεδίαζεν ἡ Φαβιανή σχολή τὸ 1874. Δηλαδή πῶς νὰ ἐπιβάλῃ τὴν δικτατορίαν της μετὰ 100 ἒτη, (1874 -1984)!
Διαπιστώσεις λοιπόν ἒχουν γίνει. Διαπιστώσεις θὰ συνεχίσουν νὰ γίνονται. Τὴν ὣρα ποὺ πρωθυπουργός, κυβέρνησις καὶ βουλή νομοθετοῦν περὶ τῶν προβλημάτων τοῦ Πρωκτοῦ "μερικῶν" φιμώνεται ὁ Ἓλλην Ἂνθρωπος καὶ διαλύεται τὸ πραγματικόν κύτταρον τῆς Δυναμικῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας, ἡ Οἰκογένεια. Ἡ Πραγματική Οἰκογένεια, πατρός, μητρός τε καὶ τέκνων. Ἦλθεν ἡ ὣρα νὰ διαφύγῃ ὁ Ἓλλην Ἂνθρωπος τῆς ΠΛΕΚΤΑΝΗΣ (ἀπὸ τὴν ἀπόχην) τοῦ Ἐξαπανδρισμοῦ. Τοῦ Πωλητικοῦ Συστήματος ποὺ ΠΡΟΩΘΕΙ ἡ Τοκογλυφική Δημοκρατία διὰ τῶν μαριονέττων, τῶν πολιτικῶν της κομμάτων ἐν Ἑλλάδι καὶ τῶν ΜΜΕ. Πῶς;
Ἡ Ἀνάγκη θέλει Ἑλληνικήν Οἰκογένειαν τῶν ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ, δύο καὶ ἓνα, ἢ ἓνα καὶ δύο, διὰ τὴν ἑπομένην ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ. Πέραν τῶν ἐμβολίων μὲ Φυσικήν ἀνοσίαν καὶ τίποτε ἂλλον. ΜΕ ΦΥΣΙΚΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΝ ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗΝ ΑΓΩΓΗΝ. ΚΑΙ ΑΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙΣ.
Μὲ Ὀρθήν Παιδείαν, Μόρφωσιν καὶ Σπουδάς. Διότι, ἐπὶ παραδείγματι, εἶναι ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ μία οἰκογένεια νὰ ΘΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ἐπὶ τριανταετίαν καὶ νὰ σπουδάζῃ ἰατρόν, ὁ ὁποῖος νὰ χειρίζεται πτώματα Γερμανῶν ἢ ἂλλων Εὐρωπαίων, ἐπειδή τοῦ δίδουν 8-10.000 εὐρώ!
Οὐδείς τῶν Ἑλλήνων ΠΙΣΤΕΥΕΙ ὃτι θὰ καταφθάσῃ ὀ πακιστανός, ἡ ἀφρικανή ἢ ἂλλοι ἒξωθεν, ἐνῶ ὁ Ἲδιος θὰ ζῆ καὶ θὰ βασιλεύῃ.
 ΤΟ ΒΕΒΑΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΕΛΘΗ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ.
Ἡ διαπίστωσις, ὁ φακός, θέλει νὰ ἒχουν κοπῆ δένδρα καὶ δενδράκια, θάμνοι καὶ θαμνίσκοι (ἀπὸ τοὺς ἀδιάφορους εἰσβολεῖς) ἐνῶ μολύνονται ρέοντα ὓδατα καὶ φύσις (πλήν τῶν ἐμπρησμῶν). Τὸ πλαστικόν, οἰ καλαμῶνες καὶ ἡ στέππα ἁπλώνονται παντοῦ μὲ ραγδαίους ρυθμούς...
ΑΣ ΠΑΜΕ ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ ΟΠΙΣΩ. ΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΣΩΜΕΝ εἰς ἐποχήν εὐεξίας καὶ ἐλπίδος. 1964, 1973, 1983, 1995, 2004... ΚΑΙ ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΝ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΙ ΧΩΡΑ ΕΙΧΑΜΕΝ ΚΑΙ ΤΙ ΛΑΟΣ ΕΙΜΕΘΑ. Τὶ ἐπρόκειτο νὰ χάσωμεν. Ποῖος ἐνθυμεῖται; > 1965, Μητσοτάκης, ἀποστάται Ἂγγλοι ΚΑΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ὣρμησαν κατὰ τοῦ κράτους καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ. > 1974, Ἂγγλοι, ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ καὶ τοῦρκοι μᾶς διαμέλισαν τὴν Κύπρον. > 1984, Κώστας Σημίτης, ὑπουργός Γεωργίας. > 1996, Ἲμια. > 2005 Ἀλογοσκούφης...
Η ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΙΣ θἐλει, κάθε Ἑλληνική οἰκογένεια νὰ κατέχη ἐλαιώνα τοὐλάχιστον 50 ἐλαιοδένδρων. Δενδρόκηπον ὡς φροντίδα (καὶ ἐννοεῖται ὡς σύνταξιν, φροντίδαν ἒως βαθέους γήρατος). Ἐπιστροφή εἰς τὴν οἰκογενειακήν οἰκονομίαν. Ἐπιστροφή εἰς τὴν ἐπαρχίαν. ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΣ. Δίχως καλλιεργήσιμη γῆ, ζῶα (χοῖρος, ὑγιεινόν κρέας), πτηνὰ (αὐγά, κοτόπουλον) εἶναι ἀδύνατη ἡ εὐρωστία τῆς οἰκογενειακῆς οἰκονομίας. Αὐτὰ σημαίνουν κάθετη μείωσις οίκογενειακῶν ἐξόδων.
Ἐπίσης "Ἓνα μῆλο τὴν ἡμέρα κάνει τὸ ἐμβόλιο πέρα"! ΣΤΑΔΙΑΚΗ μείωσις τῶν "φαρμακευτικῶν" σκευασμάτων καὶ ἀντικατάστασις μὲ Ἱπποκρατικά, ἐναλλακτικά, φυσικά καὶ ἀνέξοδα. Καθημερινή Κίνησις λοιπόν καὶ ἀπασχόλησις. ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ.
Οἱ ἐπιτήδειοι ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ἐγνώριζαν τὸ θέμα ὃταν τὸ 2006 καὶ τὸ 2011 διέδιδαν νόσον πτηνῶν καὶ χοίρων. Ἐπιδίωξίς των εἶναι: ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΙΣ ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! 
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μίλησα ζωντανά στην ΕΡΤ 24. Μαζί μου ηταν τρείς ευρωφιλελέρες και το πουλέν της χοντρονοικοκυράς που βρήκε 20000 για το παράβολο

  Όλοι οι Προδοτόπουλοι και οι Εφιαλτάκηδες δηλώνουν πιά  Μπατριώτρες.  Εμείς ,το Κίνημα 21 είμαστε Φίλοι του Γένους. Των Ελλήνων.  Είμαστε ...