14/8/15

'Άρθρο 84: Εμπιστοσύνη της Βουλής και Αρχή της δεδηλωμένης

«H Kυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Bουλής. H συζήτηση για την πρόταση εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας αρχίζει μετά δύο ημέρες από την υποβολή της σχετικής πρότασης, εκτός αν η Κυβέρνηση, σε περίπτωση πρότασης δυσπιστίας, ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από τρεις ημέρες από την έναρξή της. H ψηφοφορία για την πρόταση εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας διεξάγεται αμέσως μόλις τελειώσει η συζήτηση, μπορεί όμως να αναβληθεί για σαράντα οκτώ ώρες, αν το ζητήσει η Kυβέρνηση. Η Πρόταση εμπιστοσύνης δεν μπορεί να γίνει δεκτή, αν δεν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από τα δύο πέμπτα του όλου αριθμού των βουλευτών. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή, μόνο αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών».

Δηλαδή η δεδηλωμένη δεν χρειάζεται 151. Αν είναι παρόντες 120 και λάβει 61 έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης.
Με τους 118 που έχει ο ALEXIS του χρειάζεται να πάνε «προς νερού τους» 65, οπότε επί των 235 θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία.
ΠΟΤΑΜΙ ΕΕ (17)-ΚΚΕ ΕΠΕ (15)-ΠΑΣΟΚ (13) είναι 45.
Με 245 παρόντες θέλει 123 ΝΑΙ. Δηλαδή «παλεύεται». Στο πλαίσιο της Ευρω-Κοινοπραξίας πάντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΚΙΝΗΜΑ 2021

  ΟΙ 21 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ  1) Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να ανήκει μόνο στους Έλληνες και ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και...