21/8/15

Χοντρό Coup d'État του Πάκη

Εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε οφ σάιντ ο κ. Πρόεδρος

Το άρθρο 37 του Συντάγματος παρ. 4. λέει τα εξής: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανατίθεται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εντολή σχηματισμού Kυβέρνησης ή διερευνητική εντολή σε αρχηγό κόμματος, αν το κόμμα δεν έχει αρχηγό ή εκπρόσωπο, ή αν ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπός του δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει την εντολή σ’ αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. H πρόταση για την ανάθεση εντολής γίνεται μέσα σε τρεις ημέρες από την ημέρα που ο Πρόεδρος της Bουλής ή ο αναπληρωτής του ανακοινώνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη δύναμη των κομμάτων στη Bουλή η ανακοίνωση αυτή γίνεται πριν από κάθε ανάθεση εντολής».

Επομένως πιν την ανάθεση της εντολής στον κ. Μειμαράκη ο Πάκης όφειλε Νζητήσει από την πρόεδρο της Βουλής να τον ενημερώσει για τη δύναμη των κομμάτων στη Bουλή και το ίδιο οφείλει να κάμει «πριν από κάθε ανάθεση εντολής».
 Για το λόγο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι η ανάθεση διερευνητικής εντολής στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλη Μεϊμαράκη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, είναι άκυρη.
Η Προεδρία της Δημοκρατίας απάντησε ότι , «o Πρόεδρος τηρεί και εφαρμόζει στο ακέραιο τις διατάξεις του Συντάγματος», παρά τη ρητή και κατάφορη παραβίαση του άρθρου 37, και μίλησαν για δήθεν, «ερμηνεία των διατάξεων του Συντάγματος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: