16/8/15

Μετασχηματισμοί (Ι)

Από την Κεντροαριστερά, πήγαμε στην κυβερνώσα αριστερά, και καταλήξαμε Στην Θατσεροαριστερά. Σαν LGBT ένα πράγμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: