16/8/15

Μετασχηματισμοί (Ι)

Από την Κεντροαριστερά, πήγαμε στην κυβερνώσα αριστερά, και καταλήξαμε Στην Θατσεροαριστερά. Σαν LGBT ένα πράγμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η μουσική πρόσκληση προς την «εργατιά» για τις σφαγές των Δεκεμβριανών «Ντροπή στον εργάτη, στον σκλάβο ντροπή Στο αίμα αν δεν πνίξει μια τέτοια ζωή».

«Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους  στο κόκκινο λάβαρο πάντα πιστοί στη Σάλπιγγα πλάι που μ...