1/2/18

ΑΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΣ ΘΑ ΠΑΗ Ο ΚΟΤΖΙΑΚΟΣ!

ΥΓΕΙΑ, καλημέρα Σπύρο, Φώς Ελληνικόν εις όλους τούς Έλληνας καί τάς Ελληνίδας.
Υπό τήν Επιτήρησιν τού Χειμώνος των 0◦C, κάποιοι εν Ελλάδι επιχειρούν να λύσουν (είτε διευθετήσουν) εν «ανυπόστατον» Ελληνικόν Εθνικόν Θέμα: Την Βάπτισιν τών Σκοπιανών.
Τήν Νέαν πολυπολιτισμικήν Γιουγκοσλαϋίαν. Ευτυχές τουτέστιν το ότι πλέον θεωρείται αδύνατος η κατοχύρωσις ΜΙΑΣ γλώσσας, όπως επεθύμουν οι ιδρυταί της Γ΄ Ερυθράς Διεθνούς τού 1931, τής mакедонската-бърборене, δηλαδή της μαλατσεντόνσκι φλυαρίας.
Όμως αποτελεί καίριον καί σοβαρόν ζήτημα τό σύνολον τών έργων Εξαπατήσεως.
Διότι οι ποντικοί τής Ερυθράς Ταξιαρχίας απεργάζονται νυχθημερόν τρόπους καί τεχνάσματα, όπως τό ΠΑΜΕ/ΚΚΕ εις τάς εκλογάς τής 26 Ιανουρίου 1936. «Πρέπει νά εύρωμεν νέας μεθόδους προπαγάνδας», έλεγαν τότε.
Νέον τρόπον παρουσιάσεως τής «Ανάγκης δημιουργίας τού κράτους τής Θρακομακεδονίας».
Υπεστήριζαν δέ ότι πλέον αι περιοχαί Θράκης καί Μακεδονίας κατοικούνται από ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ. Καί άρα πρέπει νά αποκοπούν από τόν κύριον κορμόν τής Ελλάδος... ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟ 1952 ΤΩΝ 250.000 ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΑΡΕΔΟΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΕΔΟΥΪΝΟΝ Γκαμάλ Νασσέρ καί οι γηγενείς Έλληνες κάτοικοί της απελάθησαν εις τούς 4 ορίζοντας τού πλανήτη Tellus.
Ναί λοιπόν, οι Απόγονοι εκείνων των μισελληνικών ερυθρών ταξιαρχιών τού 1923 είτε 1931..., κυβερνούν σήμερον τήν Ελλάδαν.
Απόγονοι οι οποίοι παραμυθιάζουν τόν Ελληνικόν Λαόν με τά: «Πρώτα ο αλυτρωτισμός, μετά το όνομα», «Αμετάφραστο στη γλώσσα της ΠουΓουΔουΜουΣουΤου το νέο όνομα της χώρας!», «γαβγίζει» ο Κοτζιάκος.
Διά νά συμπληρώση μετά τό κλασσικόν: «Το δεύτερο στοιχείο του ονόματος θα περιλαμβάνει τη Μακεδονία ως γεωγραφικό χώρο».
Δηλαδή GornaMakedonija! Έχομεν περιπλακεί ως εκ τούτου μέ στοιχεία καί έχομεν περικυκλωθεί από «στοιχειά» καί φαντάσματα τού προσφάτου... παρελθόντος!
Τρίζουν τα οστά καί παλινωδούν τά πνεύματα τών Μακεδόνων Δωριέων, Ιώνων είτε Αχαιών καί Θράκων προπάλων Ελλήνων ημών.
Έμαθαν τάς λέξεις «αλυτρωτισμός», «αμετάφραστο», «Άνω», κλπ.
Έγιναν πάνσοφοι!
Ευτυχώς όμως που ότι γράφω θά πάη «Αμετάφραστον» εις τήν Κοτζιακήν Γκόρνα φλυαρίαν.
Ευτυχώς πού οι Νίμιτς καί οι ΖάεφΑχμιτιτς θά τό διαλύσουν τό «μαγαζί».
Φιλικώς Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα 

Δεν υπάρχουν σχόλια: