2/2/18

Για το «Κράτος Δικαίου»!

Είναι δίκαιο και «δημοκρατικό» να γνωρίζεις ότι η Δίκη σου θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου,  και να μαθαίνει μετά, ότι έγινε από «λάθος» τέσσερεις ημέρες πριν, και ότι το λάθος το γνώριζε μόνο
ο διάδικος;

Δεν υπάρχουν σχόλια: