ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

6/10/21

24 Σεπτεμβρίου/6 Οκτωβρίου 1908 η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

 

Το συλλαλητήριο για την Ένωση, στα Χανιά έγινε στις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου/6 Οκτωβρίου 1908, στο Πεδίο του Άρεως. Η προκήρυξη που διανεμήθηκε σε κάθε γωνιά των Χανίων, ανέφερε: 
«Αγαπητοί συμπατριώται, της Βουλγαρίας ανακηρυχθείσης εις Βασίλειον, ανάγκη αμέσως αύριον να κηρύξωμεν την ένωσιν». Στο Πεδίο του Άρεως μαζεύτηκαν 15.000 Κρητικοί και τους μίλησε ο δικηγόρος και πολιτευτής Νικόλαος Ζουρίδης. Το ψήφισμα που εκδόθηκε επιγραφόταν ως ψήφισμα του λαού της πρωτευούσης και των δυτικών επαρχιών. Στο ψήφισμα αναφέρονταν: «Ο λαός της Πρωτευούσης και των Δυτικών Επαρχιών Συνελθών σήμερον εις πάνδημον συλλαλητήριον εν τω πεδίω του Άρεως Χανίων Συνεχίζων το προαιώνιον εθνικόν και αναλλοίωτον πρόγραμμα του Κρητικού λαού Κηρύττει εν ονόματι της ομοουσίου και αδιαιρέτου Αγίας Τριάδος την ένωσιν της Κρήτης μετά του Ελευθέρου Βασιλείου της Ελλάδος όπως μετʼ αυτού αποτελέση εσαεί εν αναπόσπαστον και αδιαίρετον συνταγματικόν κράτος. Παρακαλεί την Α.Μ. τον Βασιλέα των Ελλήνων να καταλάβη την Νήσον και αναλάβη την διοίκησιν αυτής, την δε Κυβέρνησιν της Κρήτης να συγκαλέση την Βουλήν και να διατάξη τας αρχάς του τόπου να διοικώσιν αυτόν εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων. Συνιστά επιτροπήν εκ του Στεφάνου Ψαρουδάκη, Αντ. Κατζουράκη, Εμμ. Ξηρά, Αριστ. Κριάρη, Χαραλ. Πλουμιδάκη, Εμμ. Παπαγιαννάκη, Σπυρ. Μαλατάκη, Εμμ. Παπαδερού, Γ. Φούμη, Πέτρου Μαρή, Εμμ. Φραντζεσκάκη, Γ. Παπαδοπέτρου, Γ. Πανηγυράκη, Εμμ. Θεοδωρίδου, Ν. Ζουρίδη, Ν. Μπιστολάκη και Ιωσήφ Λεκανίδου, όπως δια της Κυβερνήσεως του τόπου διαβιβάση το παρόν ψήφισμα εις την Α.Μ. τον Βασιλέα των Ελλήνων και την Κυβέρνησίν του, η αυτή δʼ Επιτροπή επιδώση αυτό προς τους κ.κ. Αντιπροσώπους των Μ. Δυνάμεων. Εν Χανίοις τη 24 Σεπτεμβρίου 1908

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο Λευτερακης που βρίσκεται σε όλα τα παραπάνω; Δεν αναφέρεται πουθενά!!!

Γιατί ο Γιάννης δεν το γράφει Γιάνης όπως ο Κητικός Μπαρούχ;

  Μου κάνει εντύπωση γιατί ο ψηλός Γιάννης από την Νιγηρία, δεν το γράφει Γιάνης.  Γιατί επιμένει στην παράδοση;  Το σκέφθηκε μόνος του ή ...