9/10/21

Οκ. Στέφανος Χίος δεν είναι Βλαξ αλλά είναι ΠΟΝΗΡΟΣ. Σήμερα έκανε μια εξυπηρέτηση. Δημοσίευσε μια ρεκλάμα ως κύριο ρεπορτάζ. Σε λίγο περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια: