5/10/21

Εμφύλιος στην Υπηρεσίες. Η Dea, o "Βλάχος" , ο ηθοποιός και οι Αλβανοί. Σκοτώνονται και δίνουν ο ένας τον άλλον. Για να μην τα ξαναγράφω θα τα διαβάσετε στην Έσχατη Γραμμή ανασχέσεως

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: