17/3/24

102 χρονια από την Μικρασιατική Προσοδία . Στις 17 Μαρτίου 1922 για την Εθνική Ομοψυχία φρόντιζε ο Άγγλος Πρέσβης κ.Λίνλεϋ όπως τώρα ο Ανθύπατος Τσουτσούνης

Οι πρέσβεις των τριών συμμάχων ανησυχούσαν για την βαρειά φορολογία επί των εισαγωμένων εκ Γαλλίας Αγγλίας και Ιταλίας ειδών και την έκδοση χαρτονομίσματος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...και ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ