7/3/24

ΑΓΡΙΟΝ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ D.TRUMP ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΥΡΩΠΑΣ


ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς  Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας 
τὰς Ἑλληνίδας. Νεφελώδης εἰς τοὺς -4°C ἐν Οὐψάλα. 
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙΕΙ (ἀπόσπασμα, 2)
- Κατάλαβες ποίον κλῖμα ἐννοῶ;
- Ἐγὼ ὂχι.
- Ἑσὺ ποὺ τὰ ἐδιάβασες, μὲ ἀντελήφθης;
- Ὁλίγον... / - Τὶ ὁλίγον, Γραμματικέ μου. Ἢ κατάλαβες ἢ ΟΧΙ!
- Μὴ φωνάζης. Ἀνεβαίνει ἡ θερμοκρασία... 
- Καὶ ὃμως χωρὶς θερμοκήπιο τρῶς μόνο εἰσαγόμενα!
- Εἶδες ποὺ ἐχάλασε τὸ κλῖμα, ποὺ λέγαμε;
- Τὶ θὰ εἰπεῖ "Χόρτα" μάστορα, ποῦ φυτρώνουν;
- Ὃταν ἡ φύση ἦταν Φύσις, ἐφύτρωναν τὰ πάντα. Ἒχεις ἀκούσει ραδίκια, χειροβότανα, γλιστρίδα ἢ βλίτα, σπαράγγια, βολβούς, ... 
Καὶ χίλια ἂλλα τόσα ποὺ ἒφερναν οἰ γυναῖκες. Καὶ ἐμεῖς παιδιά ἐτρέχαμε καὶ βοηθούσαμε. Σπαράγγια, τὰ ἒχεις ἀκούσει;
- Ὂχι. / - Τὰ ἒχω ἀκούσει, ἐγὼ, ἀλλὰ ποῦ φυτρώνουν;
- Ὁρίστε λοιπόν. Αὐτὸ τὸ κλῖμα χάλασε!
- Ἐννοεῖς τὰ μολυσμένα ἀγριόχορτα; Τὰ "Χόρτα";
- Χόρτα, Hortus καὶ Χορτονομία λένε οἱ Ξένοι τὰ φυτά...
- ...Ναὶ τὰ "ἀγριόχορτα" στὰ λιβάδια, τὰ εὐεργετικά.
Αὐτὰ ἒλεγαν "χόρτα". Τὰ τρώγαμε καὶ ζούσαμε. 
Τότε ποὺ ὑπῆρχαν δάση καὶ λιβάδια.
- Μὴν μᾶς πεῖς ὃτι τὰ ψέκασαν καὶ τὰ ἐξαφάνισαν;
- Ψεκάζουν οἱ Ἐγγλέζοι ἀπὸ τὸ 1949 τὰ κουνούπια. 
Γράφουν.
- Λιπάσματα, ψεκάσματα, ὑβρίδια. Τὰ ἰχνοστοιχεῖα ἐκεῖ ἐπάνω...
- Δηλαδή πυρκαϊές, ἀπόβλητα, "θερμοκήπιο"...
- ...ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙ! Ὃλα τὰ ΚΑΚΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ 
ΕΠΟΧΗΣ!
- Μᾶς πυροβολοῦν ἀπὸ παντοῦ. Γι' αὐτὸ φεύγουν ὃλοι...
- Καὶ μᾶς ἀντικαθιστοῦν μὲ ἂχρηστους πληθυσμούς!
- Ἡ Τηλε-μαϊμοῦ μᾶς λέει ὃτι γιὰ ὃλα φταίει ὁ Τρὰμπ!
- Καὶ ὁ Πούτιν...
(ἡ συνέχεια 11 Μαρτίου 2020)
Ποῖοι λοιπόν φοβοῦνται τὸν Donald Trump; 
Οἰ λεγόμενοι Εὐρωπαῖοι. Οἱ Ἀμερικανοί ψηφίζουν Τράμπ καὶ 
τηλεμαϊντανοί, πωλητικοί καὶ μαϊμοῦδες φοβοῦνται. Οὒτε Κινέζοι, 
οὒτε Ρῶσσοι, οὒτε Νοτιαφρικανοί, οὒτε Σαουδάραβες, οὒτε...οἱ 
Πιγκουΐνοι τῆς Ἀνταρκτικῆς! Ἀλλὰ οἱ μαϊμοῦδες τῆς Ἐουρώπης 
\φοβοῦνται! Ποῖοι εἶναι οἱ λόγοι τοῦ "ὀργανωμένου" 
Τραμποφόβου;
- ΜΑ ΧΑΛΑΕΙ ΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ!
"Ἂν δὲν κάνει ὃτι τοῦ λέμε, τότε θὰ τὸν ἀλλάξουμε!" 
Ἒλεγεν ὁ Πάπας τῆς Διαπλοκῆς, Χένρυ Κίσσινγκερ, τὸν
 Φεβρουάριο 2017.
Χάνουν πολύτιμον χρόνον οἱ διεφθαρμένοι. Θέλουν νὰ δροῦν
 ἀνενόχλητοι. Μὰ φοβοῦνται τὸν Ἀμερικανικόν λαόν; 
Φοβοῦνται ἓνα ὑπερχρεωμένον λαόν (ὂχι ἒθνος) μὲ ἂνω τῶν 33 
τρις καὶ δολλαρίων χρέος;
"Φόβος Λαοῦ, φόβος θεοῦ", λοιπόν.
Οἱ γνωστοί Μαϊντανοί ἒχουν γίνει ὃλοι τους φίλοι τοῦ Μπιντεν, 
ἢ Βεϊδεν (Beiden). Ὃλα τὰ κόμματα. Δεξιά, ἀκροδεξιά, ἀριστερά, 
ἀκροαριστερά, σοσιαληστικά, κομμουνιστά, οἰκολογικά, 
μοναρχικά, τοκογλυφικά, ἀντιδημοκρατικά, "δημοκρατικά", 
φασιστικά, ἀντιφασιστικά, χιτλερικά, ἀντιχιτλερικά, ὃλα τὰ 
"γνωστά" κόμματα. Ἀπέμεινε μόνο τὸ Ρεπουμπλικανικόν κόμμα 
US, καὶ ὃσοι φίλοι τοὺ Τράμπ ὃπου εἰς τὴν Εὐρώπην. 
Εἰς τὴν Εὐρώπην, διότι ὃπου ἀλλοῦ εἶναι ἀδιάφοροι. 
Ἰνδοί, Κινέζοι, Ρῶσσοι, κλπ ἒχουν τὴν ἰδική των "δημοκρατίαν"
 καὶ πολιτείαν.
Ἐφ΄ ὃσον λοιπόν ὁ Ντ. Τρὰμπ οὒτε εἶναι μὲ τὸ ἓνα, οὒτε μὲ τὸ 
ἂλλο ἀπὸ τὰ ἂνω γνωστὰ κοματικά σκευάσματα ΤΟΤΕ
 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΑΝΙΚΟΝ, ΔΕΟΣ 
ΚΑΙ ΦΟΒΟΝ;
Τὶ φοβοῦνται λοιπόν ΟΙ ΑΘΕΑΤΟΙ ΘΕΑΤΟΙ, οἰ ἀφανεῖς κυβερνῆται
 τῆς Δύσεως καὶ τῶν σκλαβοπαζάρων ὃπου γῆς;
 Τὶ κακό θὰ τοὺς κάνῃ ὁ Τρὰμπ; 
Καὶ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ: 
Ποἰους θὰ εὐνοήσῃ ἡ πολιτική Τρὰμπ; 
Μήπως φοβοῦνται τὴν διακοπή πολέμων, τὴν μείωσιν κερδῶν
 ἐκ πωλήσεως ὃπλων εἲτε ὁπλικῶν συστημάτων; 
Τὴν διάδοσιν τῆς Ἀληθείας; ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; 
Μὴπως τοὺς ἀρέσει τὸ Χάος, ἡ σύγχισις, ἡ συνομωσιολογία, 
τὸ ψεῦδος μὲ τὴν μαρμελάδα καὶ ἡ ἒρευνα τῆς Σαγιονάρας, εἲτε 
ἡ ἐπιστήμη τοῦ ἐκφοβισμοῦ; 
Ὡς καὶ ἡ Παν-κυριαρχία τῶν ναρκωτικῶν καὶ τῆς παιδεραστίας, 
τῆς πλήρους Ἀσυδοσίας τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν; 
Εἶναι βέβαιον ὃμως ὃτι προωθοῦν τὴν ἐχθροπάθεια κατὰ τοῦ 
τόπου γενέσεως καὶ κατὰ τῶν γηγενῶν πληθυσμῶν ὡς καὶ τὴν
 ἀνεξέλεγκτην σκλαβο-μετανάστευσιν.
ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΚΥΒΕΡΝΑΣ ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ. 
Ὁ Ντ. Τράμπ ἒγινε Ἐπικίνδυνος διότι ἐκυβέρνησεν. 
Διότι ἐφήρμοσε αὐτὰ ποὺ εἶπε. Διότι τὸ 2017 εἶπεν καὶ
 ἐφήρμοσεν ΤΟ ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΙΝ τοῦ
 Λατιναμερικανοῦ. Εἶπεν ΟΧΙ  εἰς τὴν εἲσοδον, εἰς τὰ βαποράκια 
Θανάτου καὶ τὰ "είσιτήρια" - γραμμάρια κόκας.
 Τὰ συνεχιζόμενα εἰσιτήρια Μπιντέν. 
Ἀκόμη διότι ἀπέτρεψεν πολεμικάς συρράξεις καὶ διέκοψεν καὶ τὴν 
χρηματοδότησιν τοῦ κέντρου τῆς Δαμασκοῦ.
Φωνασκοῦν καὶ ὀρύονται ἐκεῖ εἰς τὸ τέμενος τοῦ Μπαφωμέτ. 
"ΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΚΕΠΤΌΜΕΝΟΙ, ΜΕ ΛΟΓΟΝ, 
ΜΕ ΑΡΧΕΣ, ΜΕ ΘΕΛΗΣΙΝ, καὶ τὸ κυριότερον ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΝ 
ΑΠΟΨΙΝ; ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!" 
Τὸ δὲ ὂνειρον τῆς "σπρωγμένης Ἰνδῆς", τῆς Νίκκις εἶναι νὰ 
ἐπανέλθῃ τὸ Ρεπουμπλικανικό κόμμα εὶς τὴν πορείαν Busch, 
νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς τὸν δρόμον τοῦ θεοῦ Κερατᾶ.
Τρέχουν λοιπόν νὰ ἀλλοιώσουν τὸν Ἀμερικανικόν πληθυσμόν. 
Χορεύουν πανικόβλητοι γύρω ἀπὸ τὰ πυρηνικά ὃπλα.
Ἀνάσχεσις συντρέχει μὲ τὸν D. Trump.
Ἀούα ἡ "ακροδεξιά", Κινι-αούα ἡ "ἀκροαριστερά"!
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! 
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.<Ἀνεμβολίαστος, 
Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δεν είμεθα αφελείς Γεώργιε, να υποστηρίζουμε τον εμβολιασμένο Τραμπ που έκανε πάμπλουτο τον Εβραίο Μπούρλα… Τον Τραμπ με τον Εβραίο γαμπρό, που αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και έχει τους Παλαιστινίους χεσμένους…

102 χρόνια από την προδοσία στην Μικρά Ασία. Η αδυναμία λήψης αποφάσεων. Η 23η Ιουνίου 1922

  Στις 22 Ιουνίου 1922, οι «5», Δημήτριος Γούναρης, Νικόλαος Στράτος, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Γεώργιον Μπαλτατζής καὶ Νικόλαος Θεοτόκης μαζί ...