24/2/10

Η νέα καταδίκη της υπαλλήλου και η σιωπή του Προέδρου

http://www.stopcartel.info/2010/02/24/

O Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ζητούσε τη διερεύνηση σοβαρής καταγγελίας σχετικά με τη νομιμότητα διορισμού συγκεκριμένης υπαλλήλου η οποία στερείτο αποδεκτό βασικό τίτλο σπουδών καί ο διορισμός της στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού περιείχε ουσιαστικά νομικά κενά.

Σήμερα φέρνουμε στο φώς την πληροφορία που έφθασε ότι η παραπάνω υπάλληλος καταδικάστηκε εκ νέου την περασμένη εβδομάδα από δικαστήριο σε 17 μήνες φυλάκιση για πλαστογραφία!
Το STOPCARTEL στις 15/2 δημοσίευσε αυτούσιο το έγγραφο που έστειλε πρίν από τρείς μήνες,στις 16 Νοεμβρίου 2009 ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρος Ρακιντζής στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ.Δημήτρη Κυριτσάκη.

Με το έγγραφο αυτό ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ζητούσε τη διερεύνηση σοβαρής καταγγελίας σχετικά με τη νομιμότητα διορισμού συγκεκριμένης υπαλλήλου η οποία στερείτο αποδεκτό βασικό τίτλο σπουδών καί ο διορισμός της στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού περιείχε ουσιαστικά νομικά κενά.

Από το παραπάνω έγγραφο του κ.Ρακιτζή, προέκυπτε αβίαστα το συμπέρασμα, ότι μια πολύ σοβαρή καταγγελία για απίστευτες παρανομίες σε μια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή γίνεται προσπάθεια να ερευνηθεί επί μήνες από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αλλά ο κ.Κυριτσάκης απέφευγε να προχωρήσει στη διερεύνησή της μέσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, υποχρεώνοντας τον κ. Ρακιντζή να ζητεί την άμεση ενεργοποίηση του προέδρου προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα άσκησης της ελεγκτικής και πειθαρχικής αρμοδιότητας του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3074/2002.

Το STOPCARTEL κάλεσε πρίν 10 μέρες δημόσια από το βήμα αυτό τον κ. Κυριτσάκη να διαψεύσει η να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ότι ουδεμία διερεύνηση έχει γίνει μετά το έγγραφο του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ,γεγονός το οποίο εμποδίζει τον κ.Ρακιτζή να ασκήσει τίς κατά το νόμο αρμοδιότητες του !
Η πρόσκληση αυτή πρός τον κ.Κυριτσάκη έγινε προκειμένου να πληροφορηθούν οι πολίτες τί ακριβώς συμβαίνει μέσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την ύπαρξη και λειτουργία της οποίας πληρώνουν από το υστέρημά τους.
Η σιωπή του κ.Κυριτσάκη μαρτυρεί βαθειά περιφρόνηση πρός τους Ελληνες Πολίτες.
Σήμερα φέρνουμε στο φώς την πληροφορία που έφθασε, ότι η παραπάνω υπάλληλος καταδικάστηκε εκ νέου την περασμένη εβδομάδα από δικαστήριο σε 17 μήνες φυλάκιση για πλαστογραφία!
Γνωρίζει ο κ.Κυριτσάκης για τη νέα αυτή καταδίκη της υπαλλήλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού ,η οποία χειρίζεται σοβαρότατες υποθέσεις στην Αρχή αυτή;
Πρόκειται να συνεχίσει τη σιωπή του και μετά αυτή την αποκάλυψη η θα την διαψεύσει ώστε να γνωρίζουμε σαν πολίτες ποιά είναι η αλήθεια;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η 16η Ιουλίου στην Ιστορία

Η 16η Ιουλίου είναι η 198η ημέρα του δίσεκτου έτους 2024 . Απομένουν 168 ημέρες ως την 31 η  Δεκεμβρίου   813.  Ο Κρούμος συνεχίζοντας την  ...