29/1/15

Αιωνία η μνήμη του Ιωάννη Μεταξά

Ο Ιωάννης Μεταξάς ασθένησε ξαφνικά στις 18 Ιανουαρίου 1941 από παραμυγδαλικό απόστημα που του προκάλεσε υψηλό πυρετό. Αποδήμησε στις 29 Ιανουαρίου σε ηλικία 70 ετών. Το πιστοποιητικό θανάτου του που υπέγραψε ο «μέγας γιατρός» Γερουλάνος, ανέφερε: «Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κυβερνήσεως ενεφάνισε προ δέκα ημερών, ήτοι το προπαρελθόν Σάββατον, φλεγμονήν του φάρυγγος, ήτις κατέληξεν εις απόστημα παραμυγδαλικόν. Παρά την έγκαιρον διάνοιξίν του, ως και την μετεγχειρητικήν κατάλληλον θεραπείαν, παρουσίασεν εν συνεχεία τοξιναιμικά φαινόμενα και επιπλοκάς, ως γαστρορραγίαν και ουρίαν, και απέθανεν σήμερον, 6 π.μ.».
  Εμφάνισε «τοξιναιμικά φαινόμενα», δηλαδή τον δηλητηρίασαν.Το δηλητήριο του χορηγήθηκε εις την οικεία Λαμπράκη από το δίκτυο του Μπάλφουρ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ο Μεταξάς επέδειξε μια ανικανότητα άνευ προηγουμένου, πρώτον μη-εκτελώντας 5000 κομμουνιστοπράκτορες ώστε να αποφύγουμε τον συμμοριτοπόλεμο και δεύτερον που δεν μπόρεσε να αποφύγει την δολοφονία του που την περίμενε.