27/12/16

Βοσνία και Ερζεγοβίνη:Ο Ντόντικ πάει στην ορκωμοσία του Τραμπ

Τα πάνω , κάτω, έφερε στην πολιτική σκηνή της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης η πρόσκληση Τραμπ προς τον Ντόντικ για να παραστεί στην ορκωμοσία του στην Ουάσιγκτον. 
Ο πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας Μίλορνατ Ντόντικ, ανακοίνωσε ότι έλαβε την πρόσκληση για να παραστεί στην τελετή της Ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ μέσω φίλων του που εργάστηκαν στην προεκλογική ομάδα του Ντοναλντ Τραμπ και οι οποίοι βρίσκονται τώρα στον στενό κύκλο του και ότι η διαπίστευση τον περιμένει στην Ουάσιγκτον.
«Έχω μια θέση στην έβδομη σειρά και έχω προσκληθεί και στην χοροεσπερίδα που θα επακολουθήσει και στην οποία θα είναι παρόν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Εκτός και εάν η απερχόμενη κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον μου αρνηθεί την βίζα, θα είμαι παρών», δήλωσε ο πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας.

Ο κ. Ντόντικ σχολίασε, επίσης, την πρόσφατη δήλωση του Ύπατου Εκπρόσωπου για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη Βαλεντίν Ίνζκο, ο οποίος δήλωσε ότι, «οι Σέρβοι δεν πρέπει να πανηγυρίζουν για τον Τραμπ διότι η σύζυγός του Μελάνα, είναι σλοβενικής καταγωγής , και σίγουρα θα θυμάται τι έκανε ο JNA, (Γιουγκοσλαβικός Λαϊκός Στρατός), και ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη».
Ο κ. Ντόντικ είπε ότι ο κ. Ίνζκο, «είναι ένας παλιάτσος στην υπηρεσία της μουσουλμανικής πολιτικής, που θα κάνει τα πάντα για να μην χάσει την υποστήριξη τους , διότι διαφορετικά θα πρέπει να πάει πίσω και να ξεχάσει ένα μηνιαίο μισθό 25.000 ευρώ. Για το λόγο αυτό ο κ. Ίνζκο στέλνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκθέσεις γεμάτες από ψέματα . Σε ότι με αφορά, είναι περισσότερο μια «πουτάνα» και λιγότερο ένας σοβαρός παράγοντας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη».

1 σχόλιο:

gyftoi+metanastes+sfygges είπε...

Τοιούτος κατά τον μέγαν και φοβερόν διάπλουν του Ελληνισμού τυγχάνει ο Γύφτος.

Υπήρξεν το όργανον της στρεβλώσεως , ο βρόχος της αγχόνης, ο πολυμήχανος εφευρέτης των βασσάνων εν ταις χερσί των καταπατητών και το έργον αυτού εξεπλήρωσεν εκθύμως, πιστώς, εντρυφών και αγαλλόμενος οσάκις εις τους όνυχας αυτού παρεδίδετο το σφάγιον.

Αγνοώ αν Η ΕΠΙΚΑΤΑΡΑΤΟΣ ΑΥΤΗ ΦΥΛΗ, αρχαία ως ο Κάιν, κατά τας πολυειδείς φάσεις του μυστηριώδους βίου της περιήλθε ποτέ εις την εξαχρείωσιν, εις ην έφθασεν διοδεύουσα την Ελληνικήν χώραν, προαιώνιος ακόλουθος της καταστροφής και του ολέθρου.

Υπάρχουσιν έτι παρ΄ ημίν οι απαίσιοι ούτοι σκώληκες ανώνυμοι, πελιδνοί, δυσώδεις ως αγέλαι ακατονομάστων κτηνών, ΟΙΚΤΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΙΑ ΡΥΠΑΡΟΤΑΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, φέροντες επί των ώμων δίκην παμμεγέθους κοχλίου, τας ζοφεράς σκηνάς των και σύροντες μεθ΄ εαυτών τον άκμονα, την σφύραν, τας τανάγρας, την φύσσαν εκ δύο ασκών συγκεκροτημένην, τους άνθρακας, τεμάχια τινά ακοτεργάστου σιδήρου και σχεδόν πάντοτε λιμώττοντας κύνας, μέλαινας αιλούρους ή αλυσιδέτους άρκτους προς επίδειξιν, όθεν πολλάκις Αρκουδόγυφτοι προσαγορεύονται .

Μετέρχονται την ιατρικήν συνθέτοντες παράδοξα φάρμακα ουχί προς θεραπείαν ασθενειών ή τραυμάτων, αλλ΄ όπως δι΄ αυτών προκαλώσιν εξαμβλώσεις, τεκταίνονται μαγγανείας και παντός είδους αθεμιτουργίας. ΆΘΕΟΙ, ΑΠΑΤΟΡΕΣ , ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΙ , ουδέποτε μεριμνώντες περί της επιούσης, αγνοούντες πόθεν έρχονται και πού πορεύονται, εν τη αποκτηνώση αυτών ΑΣΕΒΩΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ.

Οσάκις προσέρχονται εις τινα των ημετέρων πόλεων συνήθως διαμένουσι σκηνίται εκτός του περιβόλου, ωσανεί συναισθανόμενοι την απέχθειαν, ην αείποτε διεγείρει η παρουσία των, ή μη αποτολμώντες να ίδωσιν κατά μέτωπον την κοινωνίαν, ήν εβασάνισαν. Τοιούτου ανθρωπομόρφου τέρατος δεν ήθέλησα να παραλείψω την απεικόνισιν, εξορύξας συνάμα εκ των πολυτίμων της δημώδους γλώσσης μεταλλείων, την κατάλληλον κυριολεξίαν προς καθιέρωσιν των ιδεών και των, δι΄ ων ήκουσα πολλάκις τον λαόν να χαρακτηρίζη και να περιγράφη εκείνα του Άδου τα μικρά εκβράσματα


Αριστοτέλης Βαλαωρίτης