30/11/18

Οι πολιτικές προτεραιότητες οι στόχοι και το πρόγραμμα (1)

Επειδή φαίνεται πλέον οι δεν υπάρχει «μπούσουλας» θα κάνω μια προσπάθεια ιεράρχησης των πλέον επειγόντων πολιτικών καθηκόντων. 
Πρώτο , από τα πρώτα, είναι η ακύρωση της Προδοτικής Συμφωνίας των Ψαράδων όπου οι Κομμουνιστές της Αθήνας με τους συντρόφους της ΣΝΟΦ στα Σκόπια αναγνώρισαν την ύπαρξη «Μακεδονικού» λαού. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα. 
Πρώτο από τα «δεύτερα», είναι η ανατροπή της Δικτατορίας του προλεταριάτου που μας έχει επιβληθεί, και η αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Αποκατάσταση της ισότητας των πολιτών. 
Ακύρωση όλων των προνομίων της Κομμουνιστικής Αριστοκρατίας. Επειδή οι «άνωθεν» έχουν σχεδιάσει να διαδεχθεί ο Κούλο Χαβαναγκίλα τον Αλιέκσι Τσιπρεσκου Χαβαναγκίλα οι πολιτικές μας προσπάθειες θα πρέπει να αποβλέπουν στο πώς να μην γίνει πρωθυπουργός ο Κούλι Χαβαναγκίλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Θέματα Ελληνικής Ιστορίας: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον

«Δημιούργησα το ιστολόγιο Θέματα Ελληνικής Ιστορίας υπό το ψευδώνυμο "Φιλίστωρ" το 2009, με πρώτο δημοσιευθέν άρθρο για τον σπαρτι...