18/12/20

Δεν θέλω Ούουουούουου

Ρητορική Ερώτηση τηλε-παπαγάλου : 
-Πόσο ασφαλές είναι το εμβόλιο έναντι του κορωνοϊού; 
 Απάντηση τηλε –λοιμωξιολόγων: 
-«Ουουουουουουουουουουουουουου»! 

ΥΓ.  Αθηνά Λινού! Να προσέλθει στο Ταμείο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: