4/8/21

Ο Αφορισμένος Εφιαλτάκης , διορίστηκε το 2003, από τον λάτρη του Μπαφομέτ Σβάμπ του οποίου η μητέρα ήταν Ρόστιλντ σαν Global Leader for Tomorrow. Τώρα είναι το Tomorrow. 2200000 μακ@κες ψηφοφόροι έκαναν το θέλημα του Μπαφομέτ και των Βωθροκάναλων.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Βουλγαρία: Οι Πέτκοφ και Βασίλεφ αυτόνομα στις εκλογές

  Ο νέος σχηματισμός «Συνεχίζουμε την αλλαγή» των πρώην υπηρεσιακών υπουργών Κύριλ Πετκόφ και Ασέν Βασίλεφ θα συμμετάσχει αυτόνομα στις εκλο...