28/5/22

Στις 28 Μαΐου 1453. Η Ιερά παρακαταθήκη του Μεγαλομάρτυρα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

 

Στις 28 Μαΐου 1453, οι πολιορκούμενοι Έλληνες της Βασιλεύουσας,  ο Στρατός και ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος, που ανέμεναν την επίθεση των Τούρκων, παρακολούθησαν στον ναό της Αγίας Σοφίας τον Μεγάλο Εσπερινό και μετέλαβαν των Αχράντων Μυστήριων.
 Ο Αυτοκράτορας με την τελευταία ομιλία του, το απόγευμα της 28ης Μαίου, στην Αγία Σοφία προς τους αξιωματικούς του, καθόρισε με λακωνική επιγραμματικότητα την αποστολή τους που έκτοτε έγινε η ιερά παρακαταθήκη του Γένους των Ελλήνων.

«Παρακαλώ ημάς, ινα  στήτε γενναίως. Καλώς ουν οίδατε. αδελφοί, ότι δια τέσσερά τινα οφείλεται κοινώς εσμέν πάντες, ίνα προτιμήσωμεν αποθανείν μάλλον ή ζην. πρώτον μεν υπέρ της πίστεως ημών και ευσεβείας, δεύτερον δέ υπέρ πατρίδος, τρίτον δέ υπέρ του βασιλέως, ως χριστού κυρίου, και τέταρτον ύπέρ συγγενών και φίλων. Άλλως… πατρίδα περίφημον τοιαύτην υστερούμεθα και τήν έλευθερίαν ημών, βασιλείαν την ποτέ μεν περιφανή, vυv δε τεταπεινωμένην καί έξουθενωμένην άπωλέσαμεν».
 (Λεονάρδου Επ. παρ. 37).

Δεν υπάρχουν σχόλια: