31/5/22

Επί τροχάδην

 

- Ελλάδα και Γερμανία συμφώνησαν για την αποστολή των σοβιετικών αρμάτων μάχης από το στοκ της Ανατολικής Γερμανίας που ειχαν παρα;χωρηθει στην Ελλάδα  στην Ουκρανία 

- Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Μοραβιέτσκι ζήτησε την απαγόρευση της πώλησης πετρελαίου από τη Ρωσία σε χώρες εκτός της ΕΕ.
-Ο Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής_Ομοσπονδίας Νικολάϊ Πατρούσεφ δήλωσε ότι η Πολωνία κινείται για να καταλάβει τα δυτικά εδάφη της Ουκρανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ . Ο πράκτωρ Τζων , έδωσε στις 21 Σεπτεμβρίου 1965 την δεδηλωμένη στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη-Cia-MI6

 Ο Τζων Γκλαβάνης, ο γιος του Φιλελεύθερου Αλευροβιομήχανου Κωνσταντίνου Γκλαβάνη από το Βόλο ήταν παντελώς αμέτοχος στις ελληνικές πολιτικέ...