30/5/22

30/05/1956. Ο αγών των Ελλήων στην Κύπρο ενάντια στον Άγγλο κατακτητή, στους Τούρκους, τους ΑΚΕΛικούς πράκτορες των Άγγλων και τον κουφό πράκτορα στην Αθήνα

Ο Μητροπολίτης Κυτίου απέστειλε προς τον πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής το ακόλουθο τηλεγράφημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο πράσινος θρίαμβος του επτάστερου στο Βερολίνο είναι πάνω από κάθε περιγραφή. ΒΟΥΝΤΟΥ ΒΟΥΝΤΟΥ!!!!!

  Δυο πράγματα. 1. Ο Δημήτρης μαζί με τον μικρό Παύλο και την Ομάδα πρέπει να πάνε το "έβδομο" στον τάφο του Μεγάλου Παύλου. 2. Οι...