22/9/23

101 χρόνια από την Μικρασιατική Προδοσία. Στις 22 Σεπτεμβρίου /5 Οκτωβρίου με την εξωτερική πτυχή ασχολείτο ο Βενιζέλος. Η Επαναστατική Επιτροπή αντιμετώπιζε το εσωτερικό και τον Στρατό στη Θράκη


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η 29η Νοεμβρίου στην Ιστορία

‎ Η 29η Νοεμβρίου είναι η 333η ημέρα του Γρηγοριανού ημερολογίου. Απομένουν 32 μέρες ως το τέλος του έτους.  800.  Ο Καρλομάγνος έφτασε στη...