18/9/23

Μια περιγραφή της Τουρκικής Επίθεσης στο Αφιόν Καραχισάρ της 13ης /26ης Αυγούστου 1922 και του Αγώνα του 4ου ΣΠ της 1ης Μεραρχίας την 13η και 14η Αυγούστου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: